Hvad gælder, når vi ikke ”har papir på hinanden”?

Ugifte samlevende er et område, som stort set ikke er reguleret af lovgivningen. De regler, der gælder for ægtefæller, gælder ikke for jer, og I skal derfor selv gøre noget aktivt for at sikre jer selv og hinanden – både i tilfælde af at I ophæver samlivet, og i tilfælde af, at den ene af jer går bort.

Vælger et par at leve sammen i et økonomisk fællesskab uden at være gift eller have registreret partnerskab, kan der opstå mange uforudsete problemer den dag, samlivet ophører.

Ingen arv uden testamente

Modsat hvad mange tror, så arver ugifte samlevende ikke automatisk hinanden, og der kan derfor let opstå problemer, hvis den ene går bort. I det tilfælde, at ugifte samlevende ikke har sikret hinanden, arver afdødes familie eller børn alt. Det er derfor vigtigt, at man sikrer hinandens og sine egne rettigheder med hjælp fra en advokat, hvis man ikke vil giftes.
Dette gøres med et gensidigt testamente. I testamentet har I mulighed for at bestemme, at I ønsker at arve hinanden som var I ægtefæller.

Myte: Efter vi har boet sammen i 2 år arver vi automatisk hinanden.

Falsk:
Ugifte samlevende arver ikke hinanden, medmindre der oprettes et gensidigt testamente. Der findes ikke et standard testamente for ugifte samlevende, men tilpasses til jeres specifikke situation. Kontakt os for rådgivning.

Fællesbørn

Hvis et par bliver forældre uden at være gift, så er det vigtigt at være opmærksom på, at den biologiske far ikke automatisk registreres som far ved fødslen, og han får dermed heller ikke automatisk forældremyndighed.

I papirløse forhold skal faren og moren derimod sammen afgive en omsorgs- og ansvarserklæring, og først når den er afgivet, er der fælles forældremyndighed.

Skal vi dele alt hvis vi går fra hinanden?

Hvis man går fra hinanden som ugifte samlevende er, har man ikke krav på at modtage noget fra den anden. Det betyder, at den parten, som ejer et aktiv, kan beholde dette aktiv, uden at den anden skal have noget.
Det er kun ting, som I har købt i fællesskab, og som I begge er registreret ejer af, som skal deles, hvis I vælger at flytte fra hinanden.
Som ugifte samlevende har man altså ikke automatisk fælles formue. Hvis én part eksempelvis har stået for tøjet til børnene, dagligvarerne og ferierejserne, mens den anden har købt huset, bilen og fladskærmen, så kan der hurtigt opstå en meget ulige fordeling.
Kun i særlige tilfælde, kan det komme på tale, at den ene part skal udbetale et (mindre) kompensationsbeløb til den anden part; Eksempelvis hvis A kan bevise, at dennes indsats har været en væsentlig medvirkende årsag til, at B har fået forøget sin formue.

Det er rigtig vigtigt at få oprettet en samejeoverenskomst, der tager stilling til, hvad der skal ske med aktiver og passiver i tilfælde af samlivets ophør.
En samejeoverenskomst kan tage stilling til eventuelle pengekrav mellem parterne, hvordan de løbende udgifter i forbindelse med en fast ejendom skal fordeles, oplysninger om gensidige opsigelsesfrister, muligheder for at købe hinanden ud, rettigheder i tilfælde af dødsfald m.v.

Samejeoverenskomst

Særligt i forhold, hvor der i fællesskab ejes en fast ejendom, er det en god idé at lave en skriftlig samejeoverenskomst. En samejeoverenskomst kan være til stor hjælp ved samlivets ophør, da det vil være bestemt på forhånd, hvad der skal ske med ejendommen ved et salg, hvem der har krav på at få sit eventuelt større indskud tilbagebetalt, og hvordan afholdte udgifter til vedligeholdelses og istandsættelse af ejendommen skal fordeles.

Ønsker den ene part at overdrage den halve eller hele bolig til sin samlever, kan vi bistå med papirarbejdet og den digitale tinglysning – læs mere under emnet Overdragelse af fast ejendom mellem ugifte samlevende.

Det er som sagt kun ejendele, man ejer i sameje, der skal deles, når forholdet ophører. Men hvad nu, hvis den ene har indskudt et større beløb ved købet end den anden? Eller hvad nu, hvis den ene nægter at sælge og i det hele taget ikke er samarbejdsvillig?

Hvis I ønsker at få styr på juraen i jeres parforhold i tide – eller har brug for rådgivning i en allerede opstået konflikt – kan vi være behjælpelige. Berg Advokater har stor erfaring i at rådgive ugifte samlevende, og vi kan derfor bistå jer i forhold til udarbejdelse af en samejeoverenskomst, en samlivskontrakt og testamente.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os