Kommunalret og offentligretlige forhold

Hos Berg Advokater har vi i mere end 30 år arbejdet med en bred vifte af specialiserede opgaver inden for den kommunalretlige og offentligretlige sektor. Vi rådgiver private, virksomheder samt kommuner og andre offentlige myndigheder indenfor miljøret og offentlig ret, hvilket altid sker med henblik på at sikre den optimale løsning på miljøretlige problemstillinger og konflikter.

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i klientens behov. Vi bistår også i forbindelse med rekurs og domstolsprøvelse af forvaltningsakter, inden for de områder, der er relevante for danske kommuner og regioner.

Vores rådgivning indenfor miljø og offentlig ret omfatter primært følgende områder:

 • Oprettelse af en række forskellige samarbejdsaftaler mellem kommuner i flere sektorer
 • Etablering af offentlige selskaber
 • En bred vifte af kontraktudarbejdelser med kommuner og kommunale fællesskaber samt private virksomheder
 • Udbudsretlige temaer
 • Miljø- og forureningsansvar
 • Naturbeskyttelse
 • Planlovgivningen
 • Ekspropriation
 • Problemstillinger inden for affaldssektoren og miljøsektoren
 • Forskelligartede emner relateret til afgiftslovgivningen i affaldssektoren
 • Diverse myndighedsproblemstillinger
 • Forskelligartede tvister, voldgiftssager og retssager på disse områder
 • Udfærdiget et stort antal artikler og juridiske redegørelser om forhold inden for kommunalretten, affaldssektoren, mv.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os