Testamente

Et testamente oprettes til sikring af, at fordeling af de økonomiske forholdene bliver, som du ønsker det efter din død.

Et testamente handler om ansvarlighed og betænksomhed.

Børnetestamente

Har du umyndige børn, kan det være en rigtig god ide, at tage stilling til, hvem der skal tage vare på dine børn, hvis du og barnets anden forælder afgår ved døden.

Ved at udfærdige et børnetestamente, kan du være med til at beslutte, hvem der skal drage omsorg for dit barn og sørge for dit barn for den helt rigtige opvækst, hvis du og den anden forælder ikke længere er til stede til at opfylde dette.
Et børnetestamente er ikke bindende, men giver en indikation af dine ønsker, og myndigheder vil forsøge at efterleve testamentet, såfremt det vurderes, at det vil være det rigtige for dine børn.
Et børnetestamente afviger fra almindelige formueretlige testamenter, da et børnetestamente er en hensigtserklæring og ikke et ufravigeligt ønske.
Hvis du ønsker at have indflydelse på, hvor dit barn skal have sin opvækst efter din død, så kontakt Berg Advokater, og lad os rådgive dig i den følelsesmæssigt sårbare proces, så du kan træffe en juridisk rigtig beslutning.

Formueretsligt testamente

Et formueretsligt testamente består i sin helhed af:

 • Din beslutning om hvem der skal arve det du måtte efterlade dig
 • Testamenterede beløb, genstande eller andet
 • Det er altså din sikring af, at arvingerne ved din død ikke kommer i diskussion om, hvem der skal have hvad.

  De tre testamenter

  Notartestamente

  Et notartestamente skal oprettes og underskrives hos notaren på dommerkontoret. Notartestamentet oprettes i to eksemplarer, hvoraf det ene eksemplar opbevares i Centralregisteret for Testamenter indtil din død. Ved tvivl vil et notartestamente blive opretholdt som gyldigt.

  Vidnetestamente

  Et vidnetestamente skal oprettes og underskrives i overværelse af to vidner. Der er strenge krav til, hvem der kan være vidne og hvilken tekst vidnerne skriver under på. Ved tvivl vil et vidnetestamente blive tilsidesat som ugyldigt.

  Nødtestamente

  Hvis man på grund af sygdom eller andet nødstilfælde er forhindret i at oprettet enten vidnetestamente eller notartestamente, kan man oprette et nødtestamente. Et nødtestamente kan meddeles mundtlig til to vidner eller man kan selv skrive det. Hvis der herefter i 3 måneder ikke har været nogen grund til ikke at oprette et notar- eller vidnetestamente, bortfalder nødtestamentet.

  Intet testamente?

  Andre forhold du skal være opmærksom på

  Adoptivbørn

  Hovedreglen er, at adoptivbørn, hvor adoptionsbevillingen er udstedt efter d. 1. januar 1957, som udgangspunkt er arveberettiget i adoptivfamilien, men ikke i den biologiske familie. Ved adoptionsbevillinger udstedt før 1957 gælder der, hvad der er fastsat i adoptionsbevillingen.

  Børn udenfor ægteskab

  Børn udenfor ægteskab har arveret efter forældrene. Det er uden betydning, om forældrene har været gift eller ej.

  Svigerbørn

  Svigerbørn, svigerforældre, svogre og svigerinder er ikke arveberettigede ifølge loven.

  Testationskompetence

  Når du opretter dit testamente, får du betegnelsen testator. Som testator har du kompetence til beslutte hvordan arven efter dig skal fordeles.
  Nedenunder kan du læse lidt om de beføjelser du måtte have som testator, men også om de begrænsninger, som arveloven pålægger dig.

  Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

  Kontakt os