Pas på jer selv og hinanden

Når man bliver gift, modtager man automatisk en række rettigheder og pligter såsom arveret og gensidig forsørgelsespligt. Mange par ser det som temmelig uromantisk – og unødvendigt – at oprette en ægtepagt. Dog viser statistikken, at næsten halvdelen af de par, der bliver gift, efter en rum tid må smide håndklædet i ringen og anmode om skilsmisse. Det kan altså være aldeles fornuftigt at få de økonomiske aspekter af ens samliv klarlagt på forhånd, så man undgår uklarheder og splid, som kunne være undgået, hvis man ulyksaligvis er et af de par, der ender i skilsmisse.

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er en aftale mellem 2 personer om formuen i deres nuværende eller kommende ægteskab. I ægtepagten kan man skrive at alt, eller dele, af det som ægtefællerne ejer, skal være deres særeje og ikke deles i tilfælde af for eksempel skilsmisse. Hvis ægtefæller ønsker at give hinanden større gaver, skal dette også ske ved en ægtepagt.

Fælleseje

Hvis I ikke foretager jer noget, får I automatisk fælleseje, også kaldet formuefællesskab, når I gifter jer. Det betyder, at alt hvad I ejer den dag I gifter jer, og alt hvad I får i fremtiden, såsom opsparing, arv, gaver, lottogevinster, møbler og indbo mv. Selvom I har fælleseje, hæfter I ikke for hinandens gæld, medmindre I udtrykkeligt har forpligtet jer hertil.

De 3 former for særeje

Skilsmissesæreje

Hvis I ikke ønsker, at jeres ejendele skal deles ligeligt i tilfælde af separation eller skilsmisse, er det muligt at aftale skilsmissesæreje. Det betyder, at hvis I bliver separeret eller skilt, bliver jeres ejendele ikke fælleseje, men særeje. Hvis I ikke bliver separeret eller skilt, bortfalder skilsmissesærejet, når den første af jer afgår ved døden, og formuen bliver dermed til fælleseje.

Særeje

Vælger man fuldstændigt særeje, skal I ikke dele jeres formue eller ejendele ved separation, skilsmisse og død.

Kombinationssæreje

Ved et kombinationssæreje deler man ikke sin formue ved skilsmisse eller separation. Hvis den ene ægtefælle går bort, bliver den længstlevende ægtefælles formue til fuldstændigt særeje, mens den afdøde ægtefælles formue bliver formuefællesskab. Denne form for særeje kan være ideel i tilfælde hvor den ene ægtefælle har en større formue end den anden, og kun ønsker at dele denne ved dødsfald.

Pensionsordninger

D. 1. januar 2007 blev der vedtaget en ny lov, som bestemmer, at en pension følger personen, der har tegnet den. Jeres pensioner skal altså ikke deles ved skilsmisse eller separation. Hvis man ønsker at dele pensionerne, skal dette anføres i en ægtepagt. Dette er især aktuelt, hvis den ene af jer har hovedparten af familiens pensionsopsparing i sit navn.

Ægtepagt eller ej?

Skal du giftes, skal du og din kommende ægtefælle altså overveje, om I vil have fælleseje eller særeje i jeres ægteskab. Hvis I gifter jer uden at foretage jer noget, får I automatisk formuefællesskab – også kaldet fælleseje – i ægteskabet. Størstedelen af alle nygifte har rent fælleseje, men det betyder ikke, at fælleseje altid er den mest fornuftige løsning. Formuefællesskabet omfatter ikke kun, hvad I hver især ejer ved ægteskabets indgåelse, men også alt, hvad I hver for sig erhverver i fremtiden – også opsparing, tipsgevinster, arv eller gaver. Vi anbefaler, at I før ægteskabets indgåelse drøfter, om I begge ønsker at dele jeres eventuelle formue med den anden, hvis ægteskabet skulle vise sig ikke at holde resten af livet. Hvis I begge synes, det vil være mest rimeligt med en deling af alt, hvad I ejer – også det I hver for sig havde med ind i ægteskabet – behøver I ikke at foretage jer noget. Så gælder den almindelige regel om fælleseje.

Skal virksomheden deles?

En skilsmisse rammer desværre bredere end mange går og tror. Er man selvstændig erhvervsdrivende risikerer man, at ens virksomhed skal ”deles” ved en skilsmisse, hvilket kan betyde, at virksomheden må lukke. I en sådan situation er det yderst vigtigt, at man forebygger en sådan og andre lignende situationer og opretter særeje i forbindelse med ægtepagt eller testamente. Vi har god og solid erfaring i oprettelse af ægtepagter m.v.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os