Bør man tegne ejerskifteforsikring?

Det er ikke lovpligtigt at tegne en ejerskifteforsikring, men det tilrådes både for sælgers og købers sikkerheds skyld. Sælger hæfter i op til 10 år for skjulte fejl og mangler efter en handel. En ejerskifteforsikring dækker udbedring af skjulte fejl og mangler, der opstået på ejendommen før salget, dvs. forhold som køber ikke har fået kendskab til på forhånd.

Forsikringsselskaberne tilbyder standarddækning og udvidet dækning. Forsikring med standarddækning overholder lovens minimumskrav til dækningsomfang, og forsikringen gælder typisk i 5 år.

Udvidet dækning indeholder – udover standarddækning – desuden dækning for forhold ved grunden, og forsikringen løber typisk i 10 år. En ejerskifteforsikring skal være tegnet inden du overtager boligen og skal være gældende fra den dag, du får nøglerne til dit nye hjem.

I tilfælde af at der skal tegnes ejerskifteforsikring, kommer der et tilbud med købsaftalen, og sælger betaler halvdelen heraf. Hvis du fx vil have en udvidet ejerskifteforsikring med dækning ud over de 5 år, skal du selv betale merudgiften. Ejerskifteforsikringer afhænger prismæssigt af størrelsen på ejendommen.