Hvilke dokumenter følger med en hushandel?

Her er en oversigt over hvilke dokumenter, der indgår som bilag i en almindelig hushandel.

 

Skødet

Dette dokument sendes til elektronisk tinglysning, så køber får registreret sit ejerskab til boligen. Skødet skal opfylde Tinglysningsloven. Med skødet registrerer (tinglyser) køber sin ejendomsret til den købte ejendom. Skødet er ofte et resumé af købsaftalen, der redegør for væsentlige oplysninger fra denne (bl.a. køber/sælger, ejendommen, overtagelse, købesummen og finansiering). Et skøde kan være betinget eller endeligt. Et skøde kan været betinget af enten sælger og køber, hvis der er aftaler, der skal indfris inden ejendommen endeligt overdrages.

Købsaftalen

Det vigtigste dokument i en handel. Her dokumenteres selve aftalen og aftalegrundlaget mellem køber og sælger. Hvem er køber, hvem er sælger og hvad er vilkårene for salget? Det skal fremgå, hvornår ejendommen overtages (dato), til hvilken pris og hvad det eventtuelt følger med af inventar.

Hoveddokumenter til en hushandel kan være

 • Tingbog
 • *Tilstandsrapport
 • *El-installationsrapport, også kaldet El-tjek
 • 
Energimærke; lovpligtig i forbindelse med salg. Sommerhuse dog kun ved nybyg.
 • BBR-meddelelse
 • Servitutter
 • Lokalplaner
 • Forureningsrapporter
 • Finansieringsforslag
 • Advokatforbehold
 • Refusionsopgørelse
 • Husforsikring
 • Ejerskifteforsikringstilbud – *tilstandsrapport og el-installationsrapport er nødvendige før køber kan tegne ejerskifteforsikring

Der er således ofte over 200 siders bilag og dokumenter, der omhandler alt omkring forsikring, finansiering, byggeri og energi. Dokumenterne bør gennemgås med kritiske øjne, fordi det er væsentligt både for erhvervelsen af dit nye hjem, men også for din fremtidige økonomi. Sagsakter og rapporter indeholder ofte byggetekniske ord og udtryk, som kan være vanskelige at gennemskue.

Berg Advokater har en fast køberrådgivningspakke til huskøbere. Læg ansvaret for at fortolke, gennemgå og godkende alle hushandlens dokumenter over på din advokat. Læs mere om vores rådgivning her, og sov trygt videre om natten i forbindelse med dit huskøb. Vælger du Berg Advokater som partner i hushandlen skal du ikke bekymre dig om juridiske detaljer – kun om hvilken farve, du vil male i din nye dagligstue.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Skriv til Berg Advokater