Bed ejendomsmægler føre følgende forbehold ind i købsaftalen:

”Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at købers advokat kan godkende købsaftalen i dens helhed. Godkendelse skal være sælgers ejendomsmægler i hænde senest den … dato … kl. 16.”