Arbejdsgiverens forpligtelser

I forbindelse med ansættelse og opsigelse af medarbejdere, er det som arbejdsgiver vigtigt at gøre sig klar over de arbejdsretlige regler der skal følges.

Man skal derudover være særlig opmærksom på, hvilke regler der gælder for medarbejderes sygdom og ferie, samt de særlige beskyttelsesregler, der gør sig gældende for medarbejdere der er gravide eller skal på barsel.

Hos Berg Advokater rådgiver vi inden for alle aspekter af ansættelsesret, herunder:

  • Funktionærret
  • Kollektiv arbejdsret
  • Direktørkontrakter og direktørers retsstilling
  • Ferielovgivningen
  • Ligebehandlingslovgivningen
  • Medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Betalingsstandsning eller konkurs
  • Konkurrence- og kundeklausuler
  • Arbejdsmiljøret

Ansættelseskontrakten

Formålet for arbejds- og ansættelsesretten er at undgå konflikter mellem arbejdsgiver- og tager. Det er derfor en fordel, at gøre meget ud af, at lave ansættelseskontrakten så udførlig som muligt. Som arbejdsgiver er det derudover vigtigt at sikre sig, at kontrakten opfylder alle de lovmæssige krav.

Ansættelseskontrakten skal indeholde alle væsentlige vilkår, rettigheder og forpligtelser.
Hvis din virksomhed står og skal ansætte en direktør, kan det eksempelvis være relevant at overveje, hvorvidt man ønsker at indføre en konkurrence- og/eller kundeklausul.

Mange virksomheder er overenskomstdækkede, og ansættelsesforholdet er i så tilfælde reguleret af den kollektive overenskomst. Hvis din nye medarbejder er funktionær, er ansættelsesforholdet reguleret af funktionærloven.

Medarbejderes sygdom og ferie

Det er vigtigt at have styr på hvad der gælder for medarbejderes sygdom og ferie. Hvis man som arbejdsgiver tilsidesætter regler i lovgivningen herom, kan man nemlig risikere at skulle betale erstatning.

Når du ansætter en ny medarbejder under funktionærloven, bør man tage stilling til om 120-dages reglen skal være gældende. Reglen går kort sagt ud på, at en arbejdsgiver, under visse betingelser, har ret til at afskedige en medarbejder, der har været syg i 120 dage, med en måneds varsel. Det er en forudsætning, at man allerede i ansættelseskontrakten aftaler, at reglen skal være gældende.

Medarbejderes ret til ferie er som udgangspunkt reguleret i ferieloven, der giver alle medarbejdere ret til 5 ugers ferie. Hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en kollektiv overenskomst, skal man dog være opmærksom på, at der her kan gælde særlige regler om medarbejderes ferie. Feriespørgsmålet er både relevant i relation til ansættelsesperioden og ved en evt. opsigelse af medarbejderen.

Graviditet og barsel

Gravide medarbejdere og medarbejdere på barsel er omfattet af særlige beskyttelsesregler. Det er vigtigt at man som arbejdsgiver er opmærksom på – og overholder – disse regler.

Beskyttelsesregler følger både af funktionærloven, ligebehandlingsloven og forskellige overenskomster. Det anbefales, at du søger rådgivning hos en advokat, i forhold til hvilke regler der gør sig gældende for det pågældende ansættelsesforhold.

Opsigelse, suspension, fritstilling eller bortvisning af en medarbejder

Der er en række forhold man skal være opmærksom på, når man opsiger en medarbejder, bl.a. opsigelsesvarsel, og om medarbejderen skal arbejde, suspenderes eller fritstilles i opsigelsesperioden.

Er den pågældende medarbejder funktionær, følger opsigelsesvarslet af funktionærloven. Såfremt virksomheden er overenskomstdækket, følger opsigelsesvarslet den kollektive overenskomst.

Ved opsigelsen af en medarbejder, er det op til arbejdsgiveren at bestemme, om den pågældende skal fortsætte med at arbejde normalt i opsigelsesperioden, suspenderes eller fritstilles. Suspension indebærer, at medarbejderen ikke skal møde på arbejde som sædvanligt, men dog stå til rådighed og møde op, hvis arbejdsgiveren får brug for medarbejderen. Fritstilling betyder at medarbejderen hverken skal møde på arbejde, eller stå til rådighed for arbejdsgiveren i opsigelsesperioden.

Hvad hjælper Berg Advokater med?

Der er mange forhold og regler at tage hensyn til i arbejdsretten. Hos Berg Advokater rådgiver vi din virksomhed i forbindelse med ansættelse- og opsigelse af medarbejdere, og i det tilfælde der skulle være opstået en konflikt omkring sygdom, ferie, graviditet og barsel mv.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os