Den der har ret, skal også få ret

Tvister er ressourcekrævende og skaber ofte mange udfordringer i samarbejdsrelationer. De fjerner fokus fra det, som virksomheder, organisationer og myndigheder helst ønsker at realisere. Tvister, som opstår i erhvervssituationer, skal derfor afsluttes hurtigt og på den rigtige måde, så energien i stedet kan bruges på udvikling og drift af forretningen eller forvaltningen.

Retssagsbehandling har traditionelt været advokatens hovedområde, hvilket imidlertid ikke er tilfældet længere. Vi har taget konsekvensen af denne udvikling og fastholder denne traditionsrige juridiske disciplin, som en af kontorets absolutte spidskompetencer. Det er vores erklærede mål, at den der har ret også skal få ret.

Som procesvante advokater er vi fra Berg Advokater vant til at blive koblet på en sag i alle stadier af en proces. Vi fører civile sager og straffesager ved byretter, landsretter, Sø- og Handelsretten, Højesteret, specialdomstole, voldgiftsretter og administrative klageorganer. Vi fører sager inden for alle vores kompetenceområder.

Vi har altid fokus på, at hvis en sag kan løses uden at skulle for en domstol eller voldgift, er det værd at tilstræbe, idet der altid er både økonomiske men også menneskelige omkostninger forbundet med at skulle stå foran en dommer.

Retssager

Retssager føres ved de almindelige domstole. Vi tilrettelægger en omkostningseffektiv proces, der hverken går på kompromis med klientens interesser eller kvaliteten i rådgivningen. Vores specialister samarbejder på tværs af deres specialeområder, for at dække alle relevante forhold i en konflikt.

Vores rådgivning og arbejde i forbindelse med retssagsførelse omfatter blandt andet:

  • Grundig vurdering af sagen juridisk såvel som kommercielt, herunder forholdet til modparten
  • Sagsøkonomi
  • Udarbejdelse af processkrifter
  • Bevisførelse, herunder vidneafhøring
  • Deltagelse i syn og skøn samt udarbejdelse af skønstema
  • Planlægning og gennemførelse af hovedforhandlingen
  • Ankemuligheder
  • Mediation (retsmægling)

Voldgift

Når en sag skal afgøres ved voldgift, er det fordi det er aftalt mellem parterne. Når en voldgiftskendelse først er afsagt, kan den ikke appelleres. Det er derfor afgørende, at voldgiftsretten sammensættes korrekt, og at sagen forberedes og præsenteres grundigt af en procedurevant advokat. Det er således parterne selv, der vælger én eller flere uafhængige og upartiske voldgiftsdommere til at træffe afgørelse. Denne mulighed for udpegning af voldgiftsdommer(e) medfører, at parterne frit kan vælge voldgiftsdommere med specialiseret juridisk eller teknisk viden, der passer til den individuelle sag.

Vi rådgiver også om voldgiftsrettens sammensætning, for at sikre den relevante, sagkyndige eller faglige tyngde til at løse den konkrete konflikt.

En af fordelene ved at vælge voldgift til tvistløsning er at voldgift foregår for lukkede døre, modsat offentlighedsprincippet ved domstolene. Hvis tvisten omhandler forretningshemmeligheder eller andet som konkurrenter og pressen ikke skal have adgang til, kan voldgift derfor være et oplagt valg ud fra kommercielle betragtninger.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os