Har du været udsat for en forbrydelse?

Så vil du som udgangspunkt have ret til en gratis bistandsadvokat.

Hvis du har været udsat for personfarlig kriminalitet som f.eks. vold eller røveri, er det dig selv, der skal bede politiet om at få en bistandsadvokat.

Hvis du har været udsat for en voldtægt eller en anden form for seksualforbrydelse, skal politiet uopfordret give dig en bistandsadvokat. Du har mulighed for at snakke med din bistandsadvokat inden politiet afhører dig, dog kan det nogle gange være nødvendigt, at politiet snakker med dig inden du taler med din bistandsadvokat.

Det er retten der bestemmer om du har ret til en bistandsadvokat. Du kan enten lade retten eller politiet vælge en bistandsadvokat til dig, men du kan også selv vælge, hvilken advokat du vil have til at bistå dig – ganske gratis. Du kan som udgangspunkt frit vælge bistandsadvokat og det er nemt at skifte advokat undervejs.

Hvis sagen mod gerningsmanden kommer for retten, skal du som offer skal vidne i sagen. Din bistandsadvokat er med i retten sammen med dig, hvor advokaten sørger for at søge erstatning for dig. Bistandsadvokaten vejleder dig også om sagens forløb før sagen skal i retten. Bistandsadvokaten kan også hjælpe dig med at bede retten om, at gerningsmanden skal føres ud af retslokalet, mens du vidner.

Vælger du Berg Advokater som bistandsadvokat, sørger vi for, at du får fremsat et eventuelt krav om erstatning mod gerningsmanden under retssagen og får det hele med. Erstatningskravet kan for eksempel omfatte svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, ødelagt tøj og briller og udgifter til medicin.

Kan gerningsmanden ikke betale det idømte erstatningskrav, kan kravet fremsættes over for Erstatningsnævnet. Det samme gælder hvis gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes, eller vedkommende er under 15 år. Det hjælper vi som din bistandsadvokat dig også med.

Får du beskikket en bistandsadvokat, har du ingen udgifter. Bistandsadvokatens salær bliver 100 % betalt af staten.

Vores rolle i forløbet

Vi vejleder dig grundigt om sagens gang hos politiet og i retten, så du føler dig tryg i hele processen. Hvis du ønsker det, så er vi tilstede ved politiets afhøring af dig.
Vi er også med i retten, når du som vidne skal afgive forklaring. Vi fremsætter og begrunder erstatningskravet over for retten, og vi støtter dig hele vejen igennem sagen.

Når der er grund til det, så sørger vi også for at fremsætte begæring over for retten om, at gerningsmanden føres ud af retslokalet, når du skal afgive vidneforklaring.
Under sagen sørger vi for, at du ikke bliver stillet unødvendige spørgsmål om din troværdighed eller, i forbindelse med en voldtægtssag, om din tidligere seksuelle adfærd.

Særlige omstændigheder

Barnet som offer

Det er, naturligt, en meget voldsom oplevelse, at være forælder til et barn, som har været offer for en forbrydelse.
Det kræver en skånsom og forsigtig proces- både for barnet, men også for forældrene.

Dit barn har, ligesom voksne, ret til en bistandsadvokat, som sørger for at varetage dit barns interesser. Dette ansvar foregår ofte i tæt relation til forældrene.

Som nær pårørende til en person, som er død efter en forbrydelse, kan du have ret til en bistandsadvokat, som skal repræsentere og varetage dig og dine interesser i en retssag.

Du er velkommen til at ringe til os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til en bistandsadvokat.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os