Har du været udsat for en forbrydelse, vil du som udgangspunkt have ret til en gratis bistandsadvokat.

Hvis du har været udsat for personfarlig kriminalitet som f.eks. vold eller røveri, er det dig selv, der skal bede politiet om at få en bistandsadvokat.

Hvis du har været udsat for en voldtægt eller en anden form for seksualforbrydelse, skal politiet uopfordret give dig en bistandsadvokat. Du har mulighed for at snakke med din bistandsadvokat inden politiet afhører dig, dog kan det nogle gange være nødvendigt, at politiet snakker med dig inden du taler med din bistandsadvokat.

Det er Retten der bestemmer om du har ret til en bistandsadvokat. Du kan enten lade Retten/politiet vælge en bistandsadvokat til dig, men du kan også selv vælge, hvilken advokat du vil have til at bistå dig – ganske gratis. Du kan som udgangspunkt frit vælge bistandsadvokat og det er nemt at skifte advokat undervejs.

Får du beskikket en bistandsadvokat, har du ingen udgifter. Bistandsadvokatens salær bliver 100 % betalt af staten.

Hvis sagen mod gerningsmanden kommer for retten, skal du som offer skal vidne i sagen. Din bistandsadvokat er med i retten sammen med dig, hvor advokaten sørger for at søge erstatning for dig. Bistandsadvokaten vejleder dig også om sagens forløb før sagen skal i Retten. Bistandsadvokaten kan også hjælpe dig med at bede Retten om, at gerningsmanden skal føres ud af retslokalet, mens du vidner.

Vælger du Berg Advokater som bistandsadvokat, sørger vi for, at du får fremsat et eventuelt krav om erstatning mod gerningsmanden under retssagen og får det hele med. Erstatningskravet kan for eksempel omfatte svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, ødelagt, tøj og briller, udgifter til medicin og svie og smerte, kaldet for tort.

Kan gerningsmanden ikke betale det idømte erstatningskrav, kan kravet fremsættes over for Erstatningsnævnet. Det samme gælder, hvis gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes, eller vedkommende er under 15 år.mv. Det hjælper vi som din bistandsadvokat dig også med.

Processen

Vi vejleder dig grundigt om sagens gang hos politiet og i retten, så du føler dig tryg i hele processen. Hvis du ønsker det, så er vi tilstede ved politiets afhøring af dig. Vi er også med i retten, når du som vidne skal afgive forklaring. Vi fremsætter og begrunder erstatningskravet over for retten, og vi støtter dig hele vejen igennem sagen.

Når der er grund til det, så sørger vi også for at fremsætte begæring over for retten om, at gerningsmanden føres ud af retslokalet, når du skal afgive vidneforklaring. Under sagen påser vi, at du ikke bliver stillet unødvendige spørgsmål om din troværdighed eller om din tidligere seksuelle adfærd i for eksempelvis en sag om voldtægt.

Børn som har været udsat for en forbrydelse

Er du forælder til et barn, som har været udsat for en forbrydelse, så er det naturligvis meget voldsomt både for barnet, og for dig som forælder.

Dit barn har også ret til en bistandsadvokat, som skal varetage dit barns interesser. Det forgår ofte i tæt relation med dig. Hos Retsadvokaterne har vi specialiseret os i rollen, som bistandsadvokat for børn.

Pårørende til et offer for en forbrydelse

Hvis du er pårørende til en person, der er død efter en forbrydelse, kan du også have ret til en bistandsadvokat. Du er velkommen til at ringe til os, hvis du er i tvivl om du er berettiget til en bistandsadvokat.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os
Vi arbejder med dette område: