Fyret uden saglig grund?

Lovgivningen, som regulerer dit ansættelsesforhold, beskytter i høj grad dig som arbejdstager, hvis du fyres uberettiget. Der er mange regler, som begrænser din arbejdsgivers beføjelser i forbindelse med afskedigelse. Men bare fordi der findes lovgivning på området, betyder det desværre ikke at beskyttelsen er garanteret.

Det er ikke sikkert, at arbejdsgivere følger den lovgivning, vedkommende er underlagt. For at sikre, at din tidligere arbejdsgiver overholdeler disse regler, er det nødvendigt med rådgivning fra erfaren, professionel side.

Hos Berg Advokater er vi højt specialiserede, og vi tilbyder velfunderet rådgivning ud fra vores lange erfaring med ansættelsesforhold.

Vi rådgiver inden for alle aspekter af ansættelsesret

 • Funktionærret
 • Kollektiv arbejdsret
 • Direktørkontrakter og direktørers retsstilling
 • Ferielovgivningen
 • Medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
 • Betalingsstandsning eller konkurs
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Arbejdsmiljøret

Vi løser tvister og fører retssager om ansættelsesforhold, herunder:

 • Uberettiget opsigelse og bortvisning
 • Usaglige afskedigelser
 • Mangelfuld ansættelseskontrakt (ansættelsesbevis)
 • Barsel og graviditet
 • Forskelsbehandling og diskrimination (alder, køn, race, handicap eller seksualitet)
 • Opsigelse under sygdom
 • Manglende udbetaling af bonus, løn eller feriepenge
 • Gyldighed af konkurrence- og kundeklausuler
 • Opgørelse af lønkrav
 • Godtgørelses- og erstatningsproblematikker

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os