Personlig rådgivning eller anonym online dokument?

af Sven Brouer Seedorff, juridisk konsulent


Vi har i de senere år set en rivende udvikling med anvendelse at IT som et uundværligt værktøj i den moderne virksomhed. Dette gælder også inden for advokatbranchen.

Vil man f.eks. gerne oprette et testamente, er markedet fyldt med tilbud om at oprette dette online, dvs. uden en direkte personlig kontakt med en advokat.

Når jeg personligt hælder til den anbefaling, at oprettelse af dokumenter, der vedrører familieretlige emner altid bør ske ved et forudgående personligt møde med en advokat, vil jeg gerne begrunde dette nærmere.

Skal der f.eks. oprettes et testamente eller en ægtepagt, vil advokaten spørge nærmere ind til baggrunden for klientens ønske og mange gange dukker der under en samtale helt nye aspekter frem, som klienten ikke har gjort sig overvejelser om.

Et eksempel var den virkelige verden:
For nogle år siden havde jeg en pudsig oplevelse, hvor et ældre ægtepar henvendte sig for at få oprettet et testamente. Jeg spurgte ind til familieforholdene og ved mit spørgsmål til ægteparret om der var børn uden for ægteskab (særbørn), så konen skarpt på mig og udtalte, at det var der naturligvis ikke! Manden sagde ingenting, men jeg fik ud fra kropssproget en fornemmelse af, at han var lidt trykket ved mit spørgsmål.

Da mødet skulle slutte sagde jeg derfor til ægteparret, at hvis de kom i tanke om andre ting de gerne ville have med i testamentet, var de velkommen til at ringe til mig.

2 timer senere ringede manden og oplyste, om det havde nogen betydning at han tidligere havde været på Grønland og der efterladt sig sit DNA i form af en datter, som han dog ikke havde haft kontakt med de sidste ca. 40 år og som han ikke ønskede skulle arve ham.

Jeg måtte så fortælle ham, at han var nødt til at indvie sin kone i det lille eventyr, da testamentet nu skulle have en helt anden udformning, såfremt arven til denne datter skulle begrænses til tvangsarven ligesom spørgsmålet om at oprette en ægtepagt om kombinationssæreje ville være relevant.

Havde ægteparret valgt at benytte sig af en online løsning på nettet uden et personligt møde, kunne det have fået dyrbare følger.

Hos Berg advokater anbefaler vi derfor altid et personligt møde ved udfærdigelse af testamente og ægtepagt.