Fremtidsfuldmagt

 

Af Iben K. Jessen, adv.fm.

 

Den 1. september 2017 trådte Lov om fremtidsfuldmagter i kraft.

Med en fremtidsfuldmagt sikrer du dig, at andre kan handle på dine vegne såfremt du, f.eks. på grund af sygdom, ikke længere selv er i stand til at træffe beslutninger om dine personlige og økonomiske forhold. En fremtidsfuldmagt er således et frivilligt alternativ til en almindelig fuldmagt og det offentlige værgemål. Der er tale om en formel og lovbestemt fuldmagt. Fremtidsfuldmagten træder i kraft, når du ikke længere er i stand til at varetage dine forhold, og fremtidsfuldmagten vil herefter blive offentliggjort i Personbogen.

Du kan selv bestemme indholdet i fremtidsfuldmagten, og selv bestemme hvem der skal kunne træffe beslutninger på dine vegne– man kan både vælge, at det er én person, eller flere personer, og man kan vælge at de skal træffe beslutninger i fællesskab eller, at de har forskellige områder, de varetager på dine vegne.

At give fuldmagt til et andet menneske, således dette kan handles på ens vegne, kræver stor tillid. Det er derfor vigtigt, at du vælger en person, du stoler på, og som du er sikker på handler udelukkende på dine vegne og i forhold til hvad, du måtte ønske. Idet der kan gå mange år fra oprettelsen af fremtidsfuldmagten til, den bliver sat i værk, kan det være en værd at overveje, at vælge en person, der er yngre end dig selv.

Ved oprettelsen af en fremtidsfuldmagt, vil denne blive registeret i Fremtidsfuldmagtsregistret, og du skal underskrive digital. Herefter skal fremtidsfuldmagten vedkendes for notaren i den retskreds, du har adresse. Det koster et gebyr på 300,00 kr., som betales direkte til Retten. Herefter er fremtidsfuldmagten gyldig, men vil først træde i kraft på det tidspunkt, hvor, du ikke længere er i stand til at varetage dine forhold – det betyder, at fremtidsfuldmagten ikke har nogen virkning og blot ”sover” i Fremtidsfuldmagtsregistret. Det er Familieretshuset som sætter fremtidsfuldmagten i kraft, og først når det er sket, kan de personer som du har indsat i fuldmagten, kaldes fremtidsfuldmægtige, repræsentere dig og handle på dine vegne.

Alle har mulighed for at oprette en fremtidsfuldmagt, hvis du er fyldt 18 år og i stand til at handle fornuftsmæssigt. Man kan ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man er under værgemål.

 

Såfremt du opretter en fremtidsfuldmagt er det vigtigt at give besked til fuldmagtshaver, således de kan anmode Familieretshuset om, at få fremtidsfuldmagten sat i kraft, når den tid kommer.