Persondataloven tillader, at gæld, der er helt op til 3 år gammel, kan indberettes til RKI.

Dette betyder, at I kan overlade helt op til 3 år gamle, forfaldne fordringer til os, så at vi kan forsøge at inddrive dem – også selvom det drejer sig om gamle afskrevne krav.

Hvis der er et såkaldt fundament i sagen (skylderklæring/frivilligt forlig eller dom) forældelses jeres krav først efter 10 år. Ellers forældes kravet efter 3 år. Vi hjælper til at få et fundament, hvis skyldneren ikke kan betale her og nu.

Vi har ofte stort held med at inddrive gæld i gamle, afskrevne sager. Dette kan skyldes, at debitors økonomiske situation er ændret til det bedre, eller at tidligere forsøg på at inddrive tilgodehavendet måske ikke var forsøgt ihærdigt eller professionelt nok.

Vi tilbyder at kontakte debitor på ny, hvor det hidtil ikke har været muligt at inddrive jeres tilgodehavende, for at gøre disse opmærksomme på gældens fortsatte eksistens og for at inddrive pengene.

Vi kontrollerer gennem RKI, om debitors betalingsevne har forbedret sig. Har den det, tager vi på ny fat i debitor med henblik på inddrivelse.

Find gamle afskrevne sager frem – det kan betale sig!

Vi arbejder med dette område: