Specialinkasso

Dette er et meget forenklede inkassoprodukt, der er specielt designet til inddrivelse af tilgodehavender, der er standardprægede og som vedrører mindre beløb – få hundrede kroner – og derfor kun kan bære meget små inkassoomkostninger.

 

For at vi rationelt kan gennemføre denne form for inkasso, skal sagsantallet årligt være på minimum 200 stk, og vi skal modtage sagerne elektronisk pr. CD-ROM.

Vi foretager:

  • Gennemgang af jeres fremsendte materiale.

  • Anerkendelse af sagen overfor dig med angivelse af vores journalnummer.

  • Fremsendelse af inkassobrev til debitor.

  • Fremsendelse af skylderklæring med frankeret svarkuvert til skyldner.

  • Forsøg på betaling af fordring eller etablering af adragsordning med debitor.

  • Registrering af debitor i RKI.

 

PRIS: Gratis inkasso hos os, hvis debitor betaler - ellers fast pris pr. sag.

VOJENS:
Sitemap
Medlem af: