Økonomisk kriminalitet

Straffesager om økonomisk kriminalitet behandles og føres ofte af anklagemyndighedens specialenhed SØIK, i daglig tale bagmandspolitiet, eller af politikredsens særlige advokatur for økonomisk kriminalitet. Anklagemyndigheden er specialiseret i at føre sager om økonomisk kriminalitet.

Du har derfor behov for en skarp og kompetent forsvarer til at varetage dine interesser.

Bliver du involveret i en sag om økonomisk kriminalitet, er det afgørende, at du vælger en forsvarsadvokat, der har forståelse for den forretningsmæssige og økonomiske vinkel, og som samtidig er skarp på de juridiske forhold i den konkrete sag. Det er vigtigt, at du først taler med politiet, når din forsvarsadvokat har læst sagen igennem, og du har haft lejlighed til at tale med ham. Du har ikke pligt til at udtale dig til politiet eller SKAT.

Hvis du er blevet sigtet eller tiltalt for et strafferetligt forhold, har du krav på at få beskikket (betalt) en forsvarer, du selv vælger. Kontakt os via mail eller ring til os.

Straffesager om økonomisk kriminalitet dækker over en række forbrydelser af økonomisk karakter. Ofte er det sager om

 • Bedrageri
 • Bestikkelse
 • Dokumentfalsk
 • Mandatsvig
 • Skyldnersvig
 • Underslæb

Også særlovsovertrædelser er omfattet af økonomisk kriminalitet. Disse kan fx være sager, der består i helt eller delvist at unddrage sig beskatning, moms eller afgift, og er

 • Afgiftssvig
 • Momssvig
 • Skattesvig

Herudover kan økonomisk kriminalitet eksempelvis vedrøre:

 • Hvidvask
 • Kartel- & konkurrenceforhold
 • Kontantforbudsovertrædelse
 • Returkommission, provision & bestikkelse

Det er vigtigt, at du ikke udtaler dig til politiet eller SKAT, før du har drøftet sagen med en forsvarsadvokat. Det kan være bedst ikke at udtale sig, men det kan efter omstændighederne også være en fordel. Om du skal udtale dig eller ej, skal altid drøftes med din forsvarsadvokat, der har haft lejlighed til at sætte dig grundigt ind i din sag, så der ikke opstår misforståelser.

Vær opmærksom på, at allerede mens sagen verserer for SKAT, har du ret til at få beskikket en forsvarsadvokat. Du kan selv vælge, hvem der skal være din forsvarer.

Mange forhold, der fra myndighederne side vurderes mistænkelige, har ofte en fornuftig og forretningsmæssig forklaring, og det er vigtigt, at myndighederne forstår dette. Det kan vi hjælpe med sker.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os