Hvad gælder, når vi ikke ”har papir på hinanden”?

Ugifte samlevende er et næsten ulovreguleret område. Det betyder, at de regler, der gælder for ægtefæller, ikke gælder for jer, og I skal derfor gøre noget aktivt for at sikre jer selv og hinanden – både i tilfælde af at I ophæver samlivet, og i tilfælde af, at den ene af Jer går bort.

Vælger et par at leve sammen i et økonomisk fællesskab uden at være gift eller registreret, kan der opstå mange uforudsete problemer den dag, samlivet ophører – enten fordi I vælger at gå fra hinanden, eller fordi den ene af Jer dør.

Ingen arv uden testamente

Modsat hvad mange tror, så arver ugifte samlevende ikke automatisk hinanden, og der kan derfor let opstå problemer, hvis den ene går bort. I det tilfælde, at ugifte samlevende ikke har sikret hinanden, arver afdødes familie eller børn alt. Derfor er det vigtigt, at man sikrer hinanden og egne rettigheder med hjælp fra en advokat, hvis man ikke vil giftes. Dette gøres med et gensidigt testamente. I testamentet har I mulighed for at bestemme, at I ønsker at arve hinanden som var I ægtefæller – det kaldes et udvidet samlevertestamente.

Fællesbørn

Hvis et uregistreret par bliver forældre, så er det vigtigt at være opmærksom på, at den biologiske far ikke automatisk bliver registreret som far ved fødslen, og dermed heller ikke automatisk får forældremyndighed.

I papirløse forhold skal faren og moren derimod sammen afgive en omsorgs- og ansvarserklæring, og først når den er afgivet, opstår der fælles forældremyndighed.

Deles der lige over, hvis vi går fra hinanden?

Udgangspunktet for ugifte samlevende er, at man ved samlivets ophør ikke har krav på at modtage noget fra den anden. Dette betyder, at parten, som ejer et aktiv, kan beholde dette aktiv, uden at den anden skal have noget. Det er kun ting, som I har betalt i fællesskab, og som I begge er registreret ejer af, som skal deles, hvis I vælger at flytte fra hinanden.
Med andre ord, så opstår der altså ikke et formuefællesskab, på samme måde som der gør, når man bliver gift. Hvis én part eksempelvis har stået for tøjet til børnene, dagligvarerne og ferierejserne, mens den anden har købt huset, bilen og fladskærmen, så kan der hurtigt opstå en meget ulige fordeling.

Kun i særlige tilfælde, hvor eksempelvis kvinden kan bevise, at hendes indsats har været en væsentlig medvirkende årsag til, at manden har fået forøget sin formue, kan et (mindre) kompensationsbeløb komme på tale.

Det er rigtig vigtigt at få oprettet en såkaldt samejeoverenskomst, der tager stilling til, hvad der skal ske i tilfælde af samlivets ophør.
En samejeoverenskomst kan eksempelvis tage stilling til eventuelle indbyrdes pengekrav, hvordan de løbende udgifter i forbindelse med en fast ejendom skal fordeles, oplysninger om gensidige opsigelsesfrister, muligheder for at købe hinanden ud, rettigheder i tilfælde af dødsfald m.v.

Særligt i forhold, hvor der i fællesskab ejes en fast ejendom, er det en god idé at lave en skriftlig samejeoverenskomst. En samejeoverenskomst kan være til stor hjælp ved samlivets ophør, da det så vil være bestemt på forhånd, hvad der skal ske med ejendommen ved et salg, hvem der har krav på at få sit eventuelt større indskud tilbagebetalt, og hvordan afholdte udgifter til vedligeholdelses og istandsættelse af ejendommen skal fordeles.

Ønsker den ene part at overdrage den halve eller hele bolig til sin samlever, kan vi bistå med papirarbejdet og den digitale tinglysning – læs mere under emnet Overdragelse af fast ejendom mellem ugifte samlevende.

Det er som sagt kun ejendele, man ejer i sameje, der skal deles, når forholdet ophører. Men hvad nu, hvis den ene har indskudt et større beløb ved købet end den anden? Eller hvad nu, hvis den ene nægter at sælge og i det hele taget ikke er samarbejdsvillig?

Hvis I ønsker at få styr på juraen i jeres parforhold i tide – eller har brug for rådgivning i en allerede opstået konflikt – er det en god idé at få hjælp af erfarne familieadvokater.

Berg Advokater har stor erfaring i at rådgive ugifte samlevende, og vi kan derfor bistå jer i forhold til udarbejdelse af en samejeoverenskomst, en samlivskontrakt og testamente.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os