Hvad gælder, når vi ikke ”har papirer på hinanden”?

Ugifte samlevende er et næsten ulovreguleret område. Det betyder, at de regler, der gælder for ægtefæller ikke gælder for jer, og I skal derfor gøre noget aktivt for at sikre jer selv og hinanden – både i tilfælde af at I ophæver samlivet og i tilfælde af, at den ene af jer går bort.

Vælger et par at leve sammen i et økonomisk fællesskab uden at være gift eller registreret, kan der opstå mange uforudsete problemer den dag, samlivet ophører – enten fordi I vælger at gå fra hinanden, eller fordi den ene af Jer dør.

Ingen arv uden testamente

Ugifte samlevende arver – modsat hvad mange tror – ikke automatisk hinanden, og der kan let opstå problemer, hvis samlivet ophører – ellers arver afdødes familie eller børn alt. Derfor er det vigtigt, at man sikrer hinanden og egne rettigheder med hjælp fra en advokat, hvis man ikke vil giftes. Dette gøres med et gensidigt testamente. I testamentet har I mulighed for at bestemme, at I ønsker at arve hinanden som var I ægtefæller – det kaldes et udvidet samlevertestamente.

Fællesbørn

Med hensyn til fællesbørn, så er det væsentligt at være opmærksomme på, at den biologiske far ikke automatisk bliver registreret som far og dermed heller ikke automatisk får forældremyndighed.

I papirløse forhold skal faren og moren sammen afgive en omsorgs- og ansvarserklæring, og først når den er afgivet, opstår der fælles forældremyndighed.

Deles der lige over, hvis vi går fra hinanden?

Udgangspunktet for ugifte samlevende er, at man ved samlivets ophør ikke har krav på at modtage noget fra den anden. Dette betyder, at parten, som ejer et aktiv, kan beholde dette aktiv, uden at den anden skal have noget. Kun ting, som I har betalt i fællesskab, og som I begge er registreret ejer af, skal deles, hvis I vælger at flytte fra hinanden. Med andre ord, opstår der altså ikke et formuefællesskab, på samme måde som der gør, når man bliver gift. Har en part f.eks. stået for tøjet til børnene, dagligvarerne og ferierejserne, mens den anden har købt huset, bilen og fladskærmen, så kan dette hurtigt medføre en meget ulige fordeling. Kun i særlige tilfælde, hvor eksempelvis kvinden kan bevise, at hendes indsats har været en væsentlig medvirkende årsag til, at manden har fået forøget sin formue, kan et (mindre) kompensationsbeløb komme på tale.

Særligt i forhold, hvor der i fællesskab ejes en fast ejendom, er det rigtig vigtigt at få oprettet en såkaldt samejeoverenskomst, der tager stilling til, hvad der skal ske i tilfælde af samlivets ophør.

En samejeoverenskomst kan eksempelvis tage stilling til, hvordan de løbende udgifter i forbindelse med en fast ejendom skal fordeles, eventuelle indbyrdes pengekrav, gensidige opsigelsesfrister, muligheder for at købe hinanden ud, rettigheder i tilfælde af dødsfald m.v.

Det er altid en god idé at lave en skriftlig samejeoverenskomst, hvis man ejer hus eller lejlighed i fællesskab. En samejeoverenskomst kan være en stor hjælp ved samlivets ophør, da det så vil være fastlagt på forhånd, hvad der skal ske med ejendommen ved et salg, hvem der har krav på at få sit eventuelt større indskud tilbagebetalt og fordeling af afholdte udgifter til vedligeholdelses og istandsættelse af ejendommen.

Kun ejendele, som man ejer i sameje, skal deles, når forholdet ophører. Men hvad nu, hvis den ene har indskudt et større beløb ved købet end den anden? Eller hvad nu, hvis den ene nægter at sælge og i det hele taget ikke er samarbejdsvillig?

Ønsker den ene part at overdrage den halve eller hele bolig til sin samlever, kan vi bistå med papirarbejdet og den digitale tinglysning – læs mere under emnet Overdragelse af fast ejendom mellem ugifte samlevende.

Hvis I ønsker at få styr på juraen i jeres parforhold i tide – eller har du brug for rådgivning i en allerede opstået konflikt – er det en god idé at få hjælp af erfarne familieadvokater.

Berg Advokater har stor erfaring i at rådgive ugifte samlevende, og vi kan derfor bistå jer i forhold til udarbejdelse af en samejeoverenskomst, en samlivskontrakt og testamente.