En advokat er specialist i at føre retssager.

Man kan ikke leve livet uden konflikter. Dog er nogle større end andre.

Befinder du dig i en konflikt, som du har brug for hjælp til at løse – eksempelvis et brud på en aftale eller et erstatningskrav – kan du anlægge en civil sag, for at få domstolenes hjælp til at finde en løsning på konflikten.

Har du brug for at føre retssag, skal du dog først finde ud af, om du kan få hjælp til at betale dine udgifter til en advokat. Dette kan ske via en eventuel retshjælpsforsikring eller via offentlig retshjælp fra det offentlige.

Retshjælpsforsikring

Til din forsikring kan der være tilknyttet en retshjælpsforsikring. Den kan dække advokathonoraret i en retssag.

Du skal sædvanligvis betale selvrisiko, og dækningen er oftest begrænset til et maksimalt omkostningsbeløb. Disse forhold fremgår af din forsikringspolice.

Skal vi hjælpe dig med ansøgning om retshjælpsforsikring?

Fri proces

Offentlig retshjælp

Hvis du bor alene, og din indtægt højst er kr. 256.000, eller hvis du er gift/samlevende og jeres indtægter er højst kr. 325.000, kan du søge om offentlig retshjælp. Indtægtsgrænserne forhøjes med kr. 44.000 for hvert hjemmeboende barn under 18 år.

Retshjælp inkluderer rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter og ægtepagter samt deltagelse i møder. For denne bistand betaler den retshjælpssøgende p.t. 200 kr.

Foreligger der en tvist, kan advokatfirmaet yde udvidet retshjælp, hvis særlige forhold taler for det. For denne bistand betaler den retshjælpssøgende yderligere p.t. 915 kr.

Retshjælp kan ikke gives til:

  • sigtede eller tiltalte i offentlige straffesager
  • aktivt erhvervsdrivendes sager af overvejende erhvervsmæssig karakter
  • sager om gældssanering
  • sager, der angår eller er under behandling ved en forvaltningsmyndighed, såfremt det må antages, at vejledning og bistand i fornødent omfang gives af myndigheden.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os