Gældssanering og frivillig akkord

Hvis du har en stor gæld, som du ingen realistisk mulighed har for at betale er du ”håbløst forgældet”.

Når en håbløst forgældet person ønsker en ordning med sine kreditorer, er der flere muligheder. Der kan laves individuelle forhandlinger og aftaler med kreditorerne (frivillig akkord / frivillig gældsordning) eller en samlet ordning via skifteretten (gældssanering).

Der gives typisk gældssanering til personer, der efter konkurs, skilsmisse etc. sidder tilbage med en gæld, som både debitor og de kreditorer, der måtte være, har indset ikke kan tilbagebetales. Formålet med gældssaneringen er at give sådanne mennesker fornyet formulighed for at komme økonomisk på fode igen

Normalt skal der som vilkår for gældssanering betales et af skifteretten fastsat beløb til kreditorerne over en 5-årig periode. Beløbet beregnes på grundlag af et budget for skyldnerens husstand. Det er endvidere en forudsætning, at både skyldneren og dennes eventuelle ægtefælle/samlevers personlige og økonomiske forhold er afklarede.

Gældssanering kan også forekomme i forlængelse af en konkurs over en virksomhedsejer eller et selskab med begrænset ansvar, hvor ejeren – og/eller ægtefællen – hæfter personligt for selskabets gæld. I denne situation er afdragsperioden kun 3 år, ligesom gældssanering ikke er udelukket, selvom de økonomiske forhold er uafklarede.

Berg Advokater rådgiver om disse muligheder, herunder om konsekvenserne for skyldneren og dennes husstandsmedlemmer. Læs mere her.

Under en gældssaneringssag vil skifteretten udpege en medhjælper til at bistå skyldneren med at udarbejde et forslag til kreditorerne. Vi kan ikke både rådgive om indgivelse af en begæring om gældssanering og samtidig være skifterettens medhjælper.

Kontakt os for en uforpligtende samtale.

Vi arbejder med dette område: