Gældssanering og gældsnedsættelse

Hvis du har en stor gæld, som du ingen realistisk mulighed har for at betale, er du ”håbløst forgældet”.
Når en håbløst forgældet person ønsker at lave en ordning med sine kreditorer, er der flere muligheder. Der kan laves individuelle forhandlinger og aftaler med kreditorerne, såsom frivillig akkord, eller en samlet aftale via Skifteretten – en gældssanering.

Gældssanering

Der gives typisk gældssanering til personer, som, typisk efter konkurs eller skilsmisse, sidder med en gæld, som ikke kan tilbagebetales.
Formålet med gældssaneringen er at give de personer fornyet mulighed for at komme økonomisk på fode igen.

I gældssaneringssagen vil skifteretten fastsætte et beløb, som skal betales til kreditorerne over en 5-årig periode. Dette beløb bliver udregnet på baggrund af skyldners husstandsbudget. I gældssaneringssagen vil skifteretten udpege en medhjælper, som skal hjælpe skyldneren med at udarbejde et afdragsforslag til kreditorerne.

Det er et vilkår for gældssanering, at både skyldner og dennes eventuelle ægtefælle/samlevers personlige og økonomiske forhold er afklarede.

Hvis en virksomhed eller selskab går konkurs, kan der også gives gældssanering for ejeren og/eller ægtefællen, som hæfter personligt for selskabet eller virksomhedens gæld. I denne situation er afdragsperioden kun 3 år, og der er ikke noget krav om en afklaring af de økonomiske forhold.

Berg Advokater rådgiver gerne om disse muligheder, og om konsekvenserne for skyldner og dennes husstandsmedlemmer.

Vi kan ikke både rådgive om indgivelse af begæring om gældssanering og samtidig være skifterettens medhjælper.

Kontakt os for en uforpligtende samtale

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Berg Advokater er medlem af Danske Insolvensadvokater

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os