Blev du fyret uden saglig grund?

Lovgivningen, som regulerer dit ansættelsesforhold, beskytter i høj grad dig som arbejdstager, hvis du fyres uberettiget. Der er mange regler, som begrænser din arbejdsgivers beføjelser i forbindelse med afskedigelse. Men beskyttelsen er desværre ikke garanteret, bare fordi der findes lovgivning på området. Det er ikke sikkert, at arbejdsgivere følger den lovgivning, han eller hun er underlagt. For at sikre din tidligere arbejdsgivers overholdelse af disse regler, er det nødvendigt med rådgivning fra professionel side.

Vi er hos Berg Advokater højt specialiserede og har lang erfaring med de områder, vi varetager. Vi vedligeholder dels vores viden gennem undervisnings- og kursusvirksomhed, servicering af fagforeninger og virksomheder samt ved at repræsentere klienter i mange retssager. Dels gennem løbende videndeling, der sikrer det faglige niveau.

Vi rådgiver inden for alle aspekter af ansættelsesret, herunder:

 • Funktionærret
 • Kollektiv arbejdsret
 • Direktørkontrakter og direktørers retsstilling
 • Ferielovgivningen
 • Medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
 • Betalingsstandsning eller konkurs
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Arbejdsmiljøret

Vi løser tvister og fører retssager, der drejer sig om ansættelsesforhold, herunder:

 • Uberettigede opsigelse og bortvisning
 • Usaglige afskedigelser
 • Mangelfuld ansættelseskontrakt (ansættelsesbevis)
 • Barsel og graviditet
 • Forskelsbehandling og diskrimination (alder, køn, race, handicap eller seksualitet)
 • Opsigelse under sygdom
 • Manglende udbetaling af bonus, løn eller feriepenge
 • Gyldighed af konkurrence- og kundeklausuler
 • Opgørelse af lønkrav
 • Godtgørelses- og erstatningsproblematikker