Resumé

Birte Gregersen har gennem 30 år beskæftiget sig med mange forskellige aspekter inden for regnskaber, så som bogføring, sekretær på virksomheder, udarbejdelse af drifts-, skatteregnskaber og likviditets- resultat- og statusbudgetter ligesom analysering og kommentering af budgetkontroller, både for personligt ejede virksomheder som for selskaber.

 

Desuden er Birte Gregersen uddannet regnskabsmerkonom og gennem alle årene deltaget i kurser i drifts-, økonomi- og skattelovgivning.

 

De seneste 13 år har hun arbejdet ½ dags som bogholder hos Ret & Råd på Haderslev kontoret, hvor arbejdsopgaverne også er ejendomsadministration, fonde, kontrakter opkrævning af diverse kontingenter.