Haderslev Kommunes hjemmeside
www.haderslev.dk

Statsamternes fælles hjemmeside
www.statsforvaltning.dk

På familiestyrelsens hjemmeside findes mange rapporter undersøgelser om forældremyndighed og samvær. Det er familiestyrelsen der udstikker retningslinjer til Statsamterne om forvaltning af loven om Forældremyndighed og samvær.
www.familiestyrelsen.dk

Folketingets hjemmeside: Her kan man finde aktuel debat, lovforslag og meget andet
www.ft.dk

Her kan man finde love, cirkulære, bekendsgørelser, afgørelser mv.
www.retsinformation.dk

Familie- og forbrugerministeriet: Her kan man finde betænkninger, nye lovudkast mv.
www.minff.dk

Justitsministeriet: Her kan man finde betænkninger, nye lovudkast mv.
www.justitsministeriet.dk

Socialministeriet: Her kan man finde betænkninger, nye lovudkast mv.
www.social.dk

Den Sociale Ankestyrelse: Afgørelser i sager om fx tilskud til samvær. Også relevant i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet.
www.dsa.dk

Folketingets ombudsmand: Folketingets ombudsmand er sidste ankemulighed når alt andet er afprøvet
www.ombudsmanden.dk

Statsministeriet
www.stm.dk

Børnerådet: Råd, der skal fortælle regeringen omkring barnets tarv.
www.boerneraadet.dk

Bygningsreglementet er det grundlæggende regelsæt for alle byggeriets parter.
www.bygningsreglementet.dk