Haderslev Kommune: Her kan man finde information relaterende til kommunens bestemmelser, arbejde og borgere.
www.haderslev.dk

Familieretshusets hjemmeside: Her findes information, ansøgninger og blanketter relaterende til emner indenfor familie og samliv.
www.familieretshuset.dk

Folketingets hjemmeside: Her finder du aktuelle debatter, spørgsmål til ministre, lovforslag og meget andet.
www.ft.dk

Folketingets ombudsmand: Folketingets ombudsmand er sidste ankemulighed når alt andet er afprøvet
www.ombudsmanden.dk

Retsinformation.dk: Her kan man søge i love, cirkulære, bekendtgørelser og afgørelser fra bl.a. Folketinget og Folketingets ombudsmand mv.
www.retsinformation.dk

Statsministeriet: Her kan man finde pressemeddelelser, taler, informationer om regeringsmøder, udvalg, lovprogrammer mv.
www.stm.dk

Justitsministeriet: Her kan man finde pressemeddelelser, betænkninger og nye lovudkast mv.
www.justitsministeriet.dk

Ankestyrelsen: Find afgørelser i sager om eks. tilskud til samvær, samt relevant information i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet.
www.ast.dk

Social- og Ældreministeriet: Her kan man finde pressemeddelelser, betænkninger og nye lovudkast mv.
www.sm.dk

Børnerådet: Her kan du bl.a. finde høringssvar fra det statslige råd, som sikrer børn og unges rettigheder.
www.boerneraadet.dk

Bygningsreglementet er det grundlæggende regelsæt for alle byggeriets parter.
www.bygningsreglementet.dk