Værdiansættelse af fast ejendom i dødsbo/indhentet vurdering.

 

Af Sven Brouer Seedorff, Advokat (H)

 

En nyere afgørelse fra Østre Landsret viser, at man skal tænke sig godt om før man indhenter en vurdering på fast ejendom, såfremt man påtænker at ville værdiansætte ejendommen i boopgørelsen til den offentlige ejendomsværdi med fradrag af 15% med henblik på at spare boafgift.

 

Værdiansættelsescirkulæret fra 1982, der siden har dannet skole for værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem nærtstående, giver mulighed for at overdrage en fast ejendom til den offentlige vurdering – 15% som udgangspunkt. Der er således ikke tale om en rettighed man juridisk har krav på, men alene en vejledning, som normalt følges og accepteres af SKAT.

 

Indhentet vurdering:

I den konkrete sag var forholdet dette, at en ejendom i et dødsbo havde en offentlig vurdering på kr. 4.800.000. Boet ønskede at afklare om ejendommen skulle sælges og indhentede derfor en vurdering fra en sagkyndig. Vurderingen lød på 8.500.000 til 9.000.000. Boet besluttede at arveudlægge (lade en søn overtage) ejendommen til en værdi på 85% af den offentlige vurdering og denne værdi indgik i boopgørelsen.

 

Skat krævede boafgiften beregnet ud fra den indhentede vurdering eller af 8.500.000. Da arvingen var søn af afdøde, betyder forhøjelsen af værdiansættelse på ejendommen en ekstra boafgift på kr. 555.000, nemlig (8.500.000 – 4.800.000) x 15% = 555.000.

 

Spørg derfor altid din advokat til råds inden du indhenter en vurdering på fast ejendom, hvis salget ikke skal ske til 3. mand, men til brug for en nærtstående.