Mindeord for advokat Peder Agger

 

Meddelelsen i fredags om Peder Aggers død, fyldte os, hans kollegaer, med sorg.

Peder Agger fra Vamdrup begyndte i slutningen af 1980’erne på det advokatkontor i Haderslev, der i dag hedder Berg Advokater.

Her var han til det sidste en central person på alle områder. For selv om sygdommen begrænsede Peder Agger, blev han, til vores glæde, ved med at have sin gang på kontoret, og passede de arbejdsopgaver, han havde påtaget sig.

Peder Agger var en dygtig og altid velforberedt advokat, som evnede at gennemskue stort og komplekst stof, og komplekse problemstillinger. Herudover havde Peder Agger et godt greb om en lang række juridiske discipliner.

Det var dog bestemt ikke alene hans faglighed, der gjorde ham velanskrevet blandt klienter og kollegaer, men i mindst lige så høj grad den personlige integritet han omgav sig med, og som sikrede en ordentlighed i alt hvad han foretog sig, og som gjorde at man med rette havde tillid til ham og hans rådgivning.

I de godt 30 år han arbejdede og var partner i advokatfirmaet, var han med til at sætte retningen, både for udviklingen af virksomheden, men også for den kultur og akkuratesse, som søges gennemført ved alle arbejdets udførsler.

Den grundlæggende optimistiske livsindstilling og det gode humør, har ofte ført til at konklusionen på et seriøst behandlet dilemma, er blevet ”det skal nok gå eller løse sig”, ofte afsluttet med et smil eller et grin.

Vi, der har haft lejlighed til at dele timer med Peder Agger alene eller sammen med andre, vil huske, at man har været i godt selskab og mødt både venlighed, vid og morskab.

Vi vil savne den daglige omgang med Peder Agger og hans selskab, som han, sammen med så meget andet, stod for.

Privat havde Peder Agger og hustruen en stor bekendtskabskreds, bl.a. med personer, der interesserer sig for islandske heste. Der er dog ingen tvivl om, at Peders største interesse var den nære familie.

Peder Agger efterlader sig ægtefællen Hanne og deres to fælles børn, svigerbørn og barnebarn, og særligt dem går vore tanker til.

 

På vegne af kollegaer

Erik Berg,
Berg Advokater