Tage på taget blev taget med bukserne nede………..

 

Af Sven Brouer Seedorff, advokat (H)

 

Dette kunne være indledningen til en god og morsom historie, men sandheden er den, at ideen til denne artikel bygger over en aktuel begivenhed, der fandt sted i april måned 2018 på taget af en ejendom i Haderslev midtby.

 

Forhistorie:

En husejer havde et tag, hvor der skulle foretages en række reparationer og til den ene side var der 8 meter ned til jorden.

En granfætter til husejeren (lad os kalde ham Preben) havde bygningsmæssig erfaring med oplægning af tag og tog derfor fra Lolland til Haderslev en søndag for at forestå arbejdet sammen med en kammerat. Da de medbragte en trailer kunne de jo samtidig få et par kasser eller ti med fra en tur over grænsen.

Preben var til hverdag deltidsansat i sin samlevers anpartsselskab, der havde med tagdækning af gøre, men samleveren anede intet om Prebens besøg i Haderslev. Ifølge Preben var der tale om en såkaldt ”vennetjeneste” uden nogen form for honorering.

Skæbnen ville imidlertid, at medens de lå på taget uden sikkerhedsline og uden rækværk, stod arbejdstilsynet pludselig og tog billeder. Det viste sig at det ikke var til brug for familiealbummet, men med henblik på at give Preben en bøde på kr. 30.000!

Dette nægtede Preben naturligvis at betale og gik til advokat med sagen. Arbejdstilsynet indbragte sagen for retten hvor den blev behandlet en dag i oktober 2019.

 

Gældende regler:

Det fremgår af Arbejdstilsynets regelsæt, at der kan rejses en straffesag uden forudgående påbud, selv om der i det konkrete tilfælde ikke er sket en ulykke eller anden skade. Det er tilstrækkeligt, at der har været risiko for det.

 

Aktører:

Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at straffe flere forskellige aktører for at overtræde loven. De, der kan straffes, kan overordnet inddeles i arbejdsgivere og enkeltpersoner.

 

Arbejdsgivere:

Under kategorien arbejdsgivere falder typisk en juridisk person i form af selskaber, foreninger, kommuner eller indehavere af personligt ejede virksomheder.

 

Enkeltpersoner:

Under kategorien enkeltpersoner falder ansatte, arbejdsledere og virksomhedsledere.

 

Bødestørrelse:

Af Arbejdstilsynets egen vejledning fremgår det, at grundbøden til arbejdsgivere normalt udgør 20.000 eller kr. 40.000 afhængig af hvor grov overtrædelsen er.

Bøden forhøjes normalt med kr. 10.000 såfremt der foreligger skærpende omstændigheder.

For enkeltpersoner er grundbøden kr. 1.000 og ved skærpende omstændigheder en forhøjelse med kr. 1.500 til i alt kr. 2.500

 

Arbejdstilsynets krav:

Det var Arbejdstilsynets opfattelse, at Preben udførte arbejdet på taget som et ”firmaarbejde”. Da der forelå skærpende omstændigheder (mulighed for at falde 8 meter), var kravet grundbøden på kr. 20.000 med tillæg af kr. 10.000 for skærpende omstændigheder eller i alt kr. 30.000.

 

Advokatens argumenter:

Over for dommeren påtalte jeg, at Preben ikke kunne betragtes som et firma, hvorfor der skulle tages udgangspunkt i at betragte Preben som ansat ud fra en analog betragtning. Jeg fastholdt derfor, at udgangspunktet måtte være  Arbejdstilsynets egen vejledning med et grundbeløb for ansatte på kr. 1.000 og hvis skærpende omstændigheder en forhøjelse med kr. 1.500 eller i alt kr. 2.500.

 

Rettens dom:

Dommeren fastslog, at der var sket overtrædelse af Arbejdsmiljøloven.

Ved fastsættelse af bøden lagde retten til grund, at tiltalte udførte arbejdet som en  ”familie-vennetjeneste”  en søndag, at tiltalte ubestridt ikke driver tagdækker-virksomhed, og at han derfor ikke kan betragtes som arbejdsgiver/virksomhed.

Bøden blev derfor fastsat til kr. 2.500!

 

Det var en lettet Preben, der efter retsmødet kunne drage tilbage til Lolland.