Ratepensionens indflydelse på pensionstillæg

 

Som pensionist kender man fornemmelsen. Efter mange år på arbejdsmarkedet skal man så endelig til at nyde frugterne af mange års indbetalinger til ratepensionen.

Men tøv lige en kende inden du anmoder om at sætte udbetalingerne i værk!

Er du så heldig stillet, at du har en smule på ”kistebunden” og ligeledes har fortaget en opsparing som Alderspension (tidligere kaldet Kapitalpension), bør du alvorligt overveje først at bruge slanterne fra kisten og dernæst Aldersopsparingen inden du igangsætter udbetalinger fra din ratepension.

Årsagen er den, at ratepensionens udbetalinger betragtes som indtægt, der beskattes og derfor har disse udbetalinger indflydelse på dine muligheder for at opnå pensionstillæg.

 

I 2021 gælder følgende satser:

 

Grundbeløb Folkepension
Pensionstillæg

Gifte

6.419
3.576

Enlig

6.419
7.122

 

Det anførte pensionstillæg er den maksimale sats og er afhængig af dine indtægtsforhold. Udbetalinger fra din Ratepension får derfor indflydelse på hvor meget du kan få i pensionstillæg.

Vælger du i stedet at leve af din opsparing i en periode og tilsvarende af din Aldersopsparing, har dette ingen indflydelse på pensionstillægget.

 

Hvis din opsparing består af mursten, dvs. friværdi i fast ejendom, bør du alvorligt overveje, at optage et afdragsfrit lån og så leve af provenuet i en årrække. Optagelse af en sådant lån har ingen indflydelse på pensionstillægget.

Vi rådgiver gerne omkring dette i forbindelse med oprettelse af testamente og fremtidsfuldmagter.