Pensionist og drøm om sommerhus – afdragsfrit kreditforeningslån.


I disse Coronatider, hvor stort set alle ferierejser til udlandet er en dårlig idé eller ligefrem uforsvarligt, har mange vendt blikket mod feriemuligheder i hjemlandet.


Dette har betydet stor interesse for at købe eller leje sommerhus og pludselig går det op for mange, at Danmark har et væld af smukke natursteder, der gør det attraktivt at
tilbringe sin fritid i det hjemlige.


Går man så langt som til at beslutte sig for at købe et sommerhus, kan økonomien som pensionist lægge en bremse på drømmen om det ideelle fritidshus, men i mange
situationer behøver det ikke at afskære dig for at realisere dine ønsker.


Har du generelt orden i din økonomi og har du et parcelhus med stor friværdi eller som jeg ofte ser det, en ejendom der er gældfri, er der mange muligheder for at planlægge et køb af fritidsbolig uden at belaste økonomien nævneværdigt.


Udgangspunktet for belåning af sommerhus er efter reglerne at du kan låne 75 % af købesummen som et kreditforeningslån. De resterende 25 % skal så komme som opsparing eller banklån. Dog gælder den regel, at du mindst skal kunne præstere 5% af købesummen som egen opsparing.


Hvis du f.eks. har en fast ejendom som er gældfri, og som kreditforeningen vurderer til en værdi af 3.millioner, vil du med fordel kunne optaget størst muligt lån i ejendommen og bruge provenuet til at betale sommerhuset. Lånet i din ejendom vil du have god mulighed for at optage med afdragsfrihed i 10 år, men der er også en række muligheder for i dag at optage kreditforeningslån med afdragsfrihed i 30 år!

 

Vælger du et afdragsfrit lån med løbetid i 30 år vil din ydelse til bidrag og rente med nuværende satser være yderst beskedne. Dog skal du være opmærksom på, at bidragets størrelse normalt afhænger af hvor meget du belåner ejendommen, så selv om renten er lav, kan bidraget godt påvirke ydelsen betydelig.


Jeg har for nylig oplevet følgende eksempel på en særdeles attraktiv belåning, hvor et ældre ægtepar købte et fritidshus til ca. 2 millioner. Parret havde et gældfrit parcelhus med en værdi på kr. 3.000.000. Parret kunne erlægge en opsparing på 800.000, bl.a. ved udbetaling af en Aldersopsparing.


Efter samråd med advokat og bank blev der optaget et lån i den faste ejendom på 1.200.000 svarende til 40 % af ejendommens værdi. Ved af holder sig under 40% belåning kunne der opnås en bidragssats på 0,65 %. Lånet blev optaget som et F5 lån med afdragsfri løbetid på 30 år.


Rente og bidrag ligger således fast i 5 år ad gangen hvor der så skal ske en refinancering. Dette betyder, at ægteparret kan sidde i et nyerhvervet sommerhus til kr. 416
pr. måned.


Som det fremgår af min artikel, kræver det en rimelig god økonomi hos ægteparret, men mulighederne for at realisere sine drømme bør drøftes med advokat i forbindelse med udarbejdelse af testamente og fremtidsfuldmagt.

 


Sven Brouer Seedorff
Juridisk konsulent