Hvordan undgår vi vindere og tabere?
Berg Advokater afholder gratis orienteringsmøde om, hvorledes du sikrer dig og dine nærmeste bedst, så konflikter undgås.
Vi fortæller bl.a. om
– Hvem ejer indbo, bil, m.v. – købt før/under samliv
– Fast ejendom / lejebolig
– Samejeaftaler
– Arv, pensioner og livsforsikringer
– Fælles gæld / egen gæld / kaution
– Forsørgerforpligtelse – erstatning ved dødsfald
– Samlivsophævelsesaftaler
Vi byder på kaffe/the m.m. under mødet.
Tilmelding til ét af møderne kan ske på mail@bergadvokater.dk eller på tlf. 74 54 21 56.