Nye regler for familieoverdragelse af fast ejendom

 

af Claus Witt, advokat (H)


Som praksis er i dag, er det muligt at gennemføre en familieoverdragelse af fast ejendom, til en overdragelsessum som ligger 15 % over eller under den seneste offentlige ejendomsvurdering, jf. Værdiansættelsescirkulæret nr. 185 af 17. november 1982.

Det forventes dog, på baggrund af et nyt udkast til værdiansættelsescirkulæret, at disse regler ændres pr. 1. juli 2020. Planlægger du/I at foretage en snarlig familieoverdragelse af fast ejendom, er det derfor en god idé at undersøge hvorvidt familieoverdragelsen bør ske inden 1. juli 2020.

De nye ændringer
Skattestyrelsen har udarbejdet et udkast til et ændret værdiansættelsescirkulære som forventes at træde i kraft pr.1 juli 2020. Den nye praksisændring medfører blandt andet, at en familieoverdragelse af fast ejendom skal ske til den nye offentlige ejendomsvurdering og at overdragelsen kan ske til 20 % over eller under ejendomsvurderingen.

Den nuværende offentlige ejendomsvurdering ligger i mange tilfælde langt fra den værdi, som ejendommen har i handel og vandel. Med Vurderingsstyrelsens nye ejendomsvurderingssystem, forventes det, at den nye offentlige ejendomsvurdering afspejler den reelle værdi som ejendommen har, hvilket kan få betydning for mange boligejere. Det er planlagt at de nye ejendomsvurderinger vil blive sendt ud i efteråret 2020. Skattestyrelsens udkast til den nye praksis for familieoverdragelser, kommer derfor til at gælde for familieoverdragelser hvor den nye offentlige ejendomsvurdering foreligger, og hvor overdragelsen sker efter 1. juli 2020.

Udover ovennævnte ændring, er der i Skattestyrelsens udkast, også indsat ”særlige omstændigheder” som kan medføre, at en ejendom skal overdrages til en skønnet handelsværdi frem for den nye offentlige ejendomsvurdering, såfremt der foreligger særlige omstændigheder. Hvad begrebet ”særlige omstændigheder” skal dække over, vil Skattestyrelsen redegøre for i et styresignal.

Overvejer I at foretage en familieoverdragelse, og ønsker I at overdragelsen skal ske til den nuværende offentlige ejendomsvurdering, bør I overveje at foretage overdragelsen inden 1. juli 2020.