Som praksis er i dag, er det muligt at gennemføre en familieoverdragelse af fast ejendom, til en overdragelsessum som ligger 15 % over eller under den seneste offentlige
ejendomsvurdering, jf. Værdiansættelsescirkulæret nr. 185 af 17. november 1982.

Det forventes dog, på baggrund af et nyt udkast til værdiansættelsescirkulæret, at
disse regler ændres pr. 1. juli 2020. Planlægger du/I at foretage en snarlig familieoverdragelse af fast ejendom, er det derfor en god idé at undersøge hvorvidt familieoverdragelsen bør ske inden 1. juli 2020.

De nye ændringer
Skattestyrelsen har udarbejdet et udkast til et ændret værdiansættelsescirkulære
som forventes at træde i kraft pr.1 juli 2020. Den nye praksisændring medfører blandt
andet, at en familieoverdragelse af fast ejendom skal ske til den nye offentlige ejendomsvurdering og at overdragelsen kan ske til 20 % over eller under ejendomsvurderingen.

Den nuværende offentlige ejendomsvurdering ligger i mange tilfælde langt fra den
værdi, som ejendommen har i handel og vandel. Med Vurderingsstyrelsens nye ejendomsvurderingssystem, forventes det, at den nye offentlige ejendomsvurdering afspejler den reelle værdi som ejendommen har, hvilket kan få betydning for mange
boligejere. Det er planlagt at de nye ejendomsvurderinger vil blive sendt ud i efteråret
2020. Skattestyrelsens udkast til den nye praksis for familieoverdragelser, kommer
derfor til at gælde for familieoverdragelser hvor den nye offentlige ejendomsvurdering
foreligger, og hvor overdragelsen sker efter 1. juli 2020.

Udover ovennævnte ændring, er der i Skattestyrelsens udkast, også indsat ”særlige
omstændigheder” som kan medføre, at en ejendom skal overdrages til en skønnet
handelsværdi frem for den nye offentlige ejendomsvurdering, såfremt der foreligger
særlige omstændigheder. Hvad begrebet ”særlige omstændigheder” skal dække
over, vil Skattestyrelsen redegøre for i et styresignal.

Overvejer I at foretage en familieoverdragelse, og ønsker I at overdragelsen
skal ske til den nuværende offentlige ejendomsvurdering, bør I overveje at foretage overdragelsen inden 1. juli 2020.