Januarudsalget er en af de perioder på året, hvor Dankortet og andre betalingskort bruges flittigt. Brug det med omtanke – også i forhold til sikkerheden!

Slut med gebyrer!

Fra den 1. januar 2018 må virksomheden som udgangspunkt ikke opkræve et gebyr af dig, når du betaler med dit betalingskort. Det gælder, uanset om du handler på nettet eller i en fysisk butik, og uanset om du betaler med et debetkort eller et kreditkort, dvs. også MasterCard og VISA. American Express og Diners Club samt firmakort er dog undtaget. Tænk dig derfor om hvilket kort du bruger.

Selvrisiko på Kr. 375.

Det er glædeligt, at du nu selv kun hæfter med op til kr. 375, hvis PIN-koden er brugt – også selvom du ikke har oplyst koden til nogen. Tidligere var selvrisikoen på kr. 1.100.

Pas på – du kan komme til at hæfte med op til 8.000 kr., hvis udstederen af kortet kan godtgøre, at PIN-koden er anvendt og:

du ikke har givet besked til udstederen snarest muligt efter, at du har opdaget, at andre har fået kendskab til koden, eller du selv har oplyst koden til den, der har misbrugt kortet, eller du har opført dig så ansvarligt, at du selv har gjort misbruget muligt.

Du kan komme til at hæfte ubegrænset, hvis udstederen sandsynliggør, at du har givet PIN-koden til misbrugeren, og du var eller burde være klar over, at det ville medføre risiko for misbrug.

Hvad skal du gøre, hvis du opdager misbrug?

Du skal kontakte kortudbyderen snarest muligt, efter at du har fået kendskab til, at misbruget eller fejlen har fundet sted – det vil sige inden 14 dage. Hvis det er udenlandske køb, så få spærret kontoen.

Du skal i øvrigt senest klage inden for 13 måneder efter misbruget har fundet sted. Overskrider du den frist, går dine penge helt tabt.

Husk at reagere!

Udstederen af dit betalingskort hæfter for al misbrug, der er foretaget, efter du har givet besked til udstederen om, at kortet er bortkommet eller af andre grunde har ønsket kortet spærret.