Forsvarsadvokat

Hvis du har brug for et godt forsvar i retten, kan vi som erfarne forsvarsadvokater hjælpe og repræsentere dig – uanset hvor i landet din sag kører.

Hvordan vi kan hjælpe dig

Vi hjælper dig i straffesager og særlovsovertrædelser på en kvalificeret og dedikeret måde med bl.a. følgende:

  • Vi deltager i afhøringer hos politiet
  • Vi vurderer om der er behov for yderligere efterforskning
  • Vi fører som din forsvarer i retten
  • Vi kontakter kontakt til familie, arbejdsgiver mv. hvis du varetægtsfængsles

Ret til at få en beskikket forsvarer

Bliver du involveret i en straffesag, kan det være, at du har ret til at få en advokat beskikket som din forsvarer. Men også hvis ikke, kan vi hos Berg Advokater hjælpe dig.

Fra det tidspunkt du bliver sigtet i en straffesag, har du krav på en beskikket forsvarer. Du kan selv vælge, hvem du ønsker som advokat.

Du har ret til, at din advokat er tilstede under afhøringerne hos politiet, og du har mulighed for at drøfte sagen med din advokat før afhøringen. Som din advokat vil vi kunne rådgive dig om dine rettigheder under afhøringen.

Hvis du skal i retten

Skal du i retten i en straffesag, har du krav på at få beskikket en advokat som din forsvarer. At blive beskikket som forsvar er en personlig opgave for den enkelte advokat, som vi med stor alvor påtager os. Advokaten får tilsendt sagens akter, som han gennemgår med dig før mødet i retten, således at sagen er optimalt forberedt til retssagen. Advokaten vurderer sammen med dig , om der skal indkaldes yderligere vidner til retssagen udover dem, som politiet eventuelt ønsker. Advokaten giver ligeledes sin vurdering af sagen.

Beskikkelse

Når du får en advokat beskikket som din forsvarer, vil staten betale for bistanden, så alle har reel mulighed for at få en forsvarer. Kun i det tilfælde, hvor du bliver dømt i sagen, vil retten kunne pålægge dig at betale statskassen for udgifterne til advokat og eventuelle andre omkostninger i forbindelse med sagen.

Hvor hurtigt kan jeg få hjælp

Vi er hos Berg Advokater med kort varsel klar til at stille i retten eller hos politiet, så du kan få den hjælp du behøver og har ret til.