Hårdere straffen for digitale ærekrænkelser gøres

Af Stephan Ravn Berg, advokat (H)

 

Her med årsskiftet blev reglerne strammet for digitale ærekrænkelser.

Nu er det muligt fx at kræve ærekrænkende udtalelser, skrevet om dig på nettet, slettet.

 

Hvad er en digital ærekrænkelse?

En ærekrænkelse er, når nogen fremsætter eller udbreder udsagn (lyd, skrift, billeder) offentligt, som kan krænke en persons ære. Med digital menes, at krænkelsen sker via de sociale medier.

Hvornår noget er æreskrænkende i lovens forstand handler i høj grad om i hvilken sammenhæng det sker.

Skrives der noget om dig, for at krænke dig med vilje (forsætligt), og kommer vedkommende med usande, alvorlige beskyldninger mod dig om fx strafbare forhold, som bedrageri, så er det en ærekrænkelse. Kan der føres sandhedsbevis, er ytringerne lovlige. Grovere ringeagtsytringer om dig som person, som ”psykopat”, ”sindssyg”, ”dumt svin”, m.v., er som udgangspunkt altid æreskrænkende og dermed ulovlige. Der kan ikke føres sandhedsbevis herfor. Mindre grove ytringer, som ”dum”, i en diskussion på fx Facebook, må man som oftest tolerere, uden at der kan straffes herfor. Gør man gengæld ved at svare i samme tone, ophæver det ulovligheden af den første krænkelse mod en.

 

Markant større bøder og kompensation

Bødeniveauet tredobles, i forhold til det hidtidige niveau på kr. 1.200 til kr. 5.000. Den krænkede kan kræve en tortgodtgørelse fra krænkeren. Også denne tredobles ift. det hidtidige niveau. Det vil muligvis og forhåbentlig afholde nogen fra at krænke andre.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg krænkes?

Aller først skal du overveje nøje, om det der skrives om dig på nettet, er noget du trods ubehag kan leve med, eller om du føler dig så krænket, at du er nødt til handle på det.

Hvis du vælger at få krænkeren straffet, skal du ikke gå til politiet, men skal stævne krænkeren ved retten.

Det er vigtigt straks at indsamle beviser ved fx at tage kopier af teksten (screenshots), da du ellers risikerer, at det fjernes. Kontakt en advokat, som kan hjælpe dig videre.

Stævning skal ske indenfor 6 måneder. En retssag om æreskrænkelser tager ofte lang tid og kan være omkostningstung, både økonomisk, men også psykisk. Advokaten kan vejlede dig herom.