I forbindelse med varslinger om stramninger af forståelsen af “særlige omstændigheder”, i foråret 2020, dukke dette spørgsmål op i 2021: Gælder 15% reglen ved familieoverdragelser stadig? Efter at Højesteret i en kendelse fra den 26. april 2021 har slået fast, at hverken oplysningerne om salgspriser på andre ejendomme i nærområdet eller oplysningerne om beregnet afkastprocent er udtryk for såkaldte ”særlige omstændigheder”, kan vi sige: JA, 15%-reglen ved familieoverdragelser gælder stadig!

Og det er godt nyt. Særlige omstændigheder skal således være konkrete forhold vedrørende den pågældende ejendom og ikke mere generelle betragtninger.
I den konkrete sag havde ejendommen ikke været handlet til en højere pris forud for ovedragelsen. Den var ikke konkret blevet vurderet af mægler til en højere pris, og der var heller ikke belåning, der indikerede en højere værdi eller andet, der kunne tale for, at der forelå særlige omstændigheder.

Højesteret fastslår samtidig i sin kendelse, at det offentlige (fortsat) er nærmest til at bære risikoen, hvis den offentlige ejendomsvurdering er for lav. Dette gælder efter Højesterets opfattelse også, hvor de offentlige ejendomsvurderinger gennem en længere periode ikke er blevet ajourført. Det forhold, at ejendomsvurderingen er blevet videreført uændret siden 2011/2012, kan heller ikke i sig selv udgøre en særlig omstændighed, der kan begrunde fravigelse af udgangspunktet om anvendelse af 15 %’s-reglen.

15 %-reglen lever dermed stadig til stor gavn for købere!

Diskussionen af, hvornår der foreligger særlige omstændigheder, er dog fortsat aktuel, da der i øjeblikket er en aktuel sag ved domstolene, hvor ejendommen nogle få måneder forud for familieoverdragelsen havde været handlet til en langt højere pris. Landsskatteretten mente ikke, at erhvervelsen til en højere pris fra tredjemand var en særlig omstændighed i sig selv, og gav borgeren ret i, at denne kunne bruge 15%-reglen. Dette var Skattestyrelsen uenig i og har derfor indbragt afgørelsen for domstolene. Vi venter i spænding på udfaldet af retssagen.

Tilbage i foråret 2020 blev der varslet med, at der ville komme et nyt styresignal vedrørende forståelsen af ”særlige omstændigheder”, men styresignalet er endnu ikke blevet offentliggjort.

***

Overvejer du at foretage en familieoverdragelse og ønsker du, at overdragelsen skal ske til den nuværende offentlige ejendomsvurdering +/-15%, har du således fortsat mulighed herfor, som det ser ud lige nu.

Som en del af vores rådgivning tager vi gerne en gratis samtale med dig om, hvordan en sådan familieoverdragelse kan gennemføres – og hvis du allerede nu har spørgsmål til din situation, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os for at få svar på dine spørgsmål.