Er du i tvivl om hvad fri proces og retshjælpsforsikring er?
Vil du vide, om du kan opnå fri proces? Så læs med her:

Fri proces betyder, at du ikke skal betale retsafgift, salær til din advokat og sagsomkostninger i tilfælde af, at du taber retssagen- det er i stedet staten, der dækker disse omkostninger.

Som part i en sag under civilretten kan du søge om fri proces, hvis du opfylder en række betingelser:

– Du har ikke en retshjælpsforsikring
– Din indkomst skal være under en vis grænse:
Som enlig må din indkomst ikke overstige 329.000 kr.
Som samlevende må jeres samlede indkomst ikke overstige 418.000 kr.
For hvert barn under 18 år (inkl. stedbørn og plejebørn), som enten bor hos dig eller som du i overvejende grad forsørger, bliver beløbsgrænsen hævet med 57.000 kr.

Hvordan ansøger man om fri proces?

Du skal bruge en blanket til ansøgningen. Blanket til ansøgning om fri proces

Når du ansøger skal du give en række oplysninger:
– Er du gift/samlevende?
– Har du hjemmeboende børn under 18 år?
– Har du en retshjælpsforsikring/anden forsikring, som dækker sagens omkostninger?

For at bevise, at du opfylder de stillede betingelser, skal du indsende en række beviser sammen med ansøgningen:
– Din forrige årsopgørelse (Eks.: Du søger om fri proces i 2021 og skal indlevere din årsopgørelse for 2019)
– Hvis din indkomst er meget forskellig fra din forrige årsopgørelse, skal du vedlægge dine 3 seneste lønsedler
– Hvis du er gift eller samlevende, skal du indlevere din ægtefælle/samlevers årsopgørelse
– Hvis dit forsikringsselskab har afslået at dække sagen, skal du indlevere deres afgørelse

Hvor skal ansøgningen sendes hen?

Det er sagstypen, som afgører hvor ansøgningen skal sendes hen.
Du skal sende din ansøgning til retten i sager om:
– Ægteskab og forældremyndighed
– Sager, hvor du har fået helt eller delvist medhold i Advokatnævnet, et huslejenævn/beboerklagenævn, et centralt statsligt klagenævn, et privat klage- eller ankenævn godkendt af økonomi- og erhvervsministeren.
– Sager, hvor Forbrugerombudsmanden/retten har meddelt et påbud efter markedsføringsloven, og du deraf har krav på tilbagebetaling af et pengebeløb
– Fogedsager
– Appelsager, hvor sagen er appelleret af modparten
– Sager om frakendelse af udøvelse af advokatvirksomhed
– Sager om forbud og påbud.

Når du har udfyldt ansøgningen, skal den sendes til retten via .

Ved alle andre sagstyper, skal ansøgningen sendes til Civilstyrelsen – for nærmere vejledning se dette link:

Nu er du forhåbentligt blevet klogere på fri proces, og hvorvidt du opfylder betingelserne herfor.

Retshjælpsforsikring

For den skarpe læser, så berørte vi meget kort emnet om retshjælpsforsikring i det første afsnit om fri proces. En af betingelserne for fri proces er nemlig, at man ikke har ret til retshjælpsforsikring.
Retshjælpsforsikringen dækker nemlig omkostningerne ved visse retssager, uanset din indkomst.
Som ved alle andre forsikringer dækker forsikringen op til et vist beløb, og kan indeholde en selvrisiko.

Retshjælpsforsikringen dækker dine sagsomkostninger, omkostninger til syn og skøn, og i tilfælde af at du taber – modpartens sagsomkostninger.

Hvis du er repræsenteret af en advokat, skal du give din forsikringspolice til din advokat, som så vil anmelde sagen til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet vil herefter sende en bekræftelse på, at sagen er omfattet af retshjælpsforsikringen, og din advokat må således kun kræve salær af forsikringsselskabet.

Har du spørgsmål til hvorvidt du er omfattet af betingelserne for fri proces eller brug for hjælp til at komme videre med din sag, så tøv ikke med at kontakte os.
Vi hjælper dig videre.