Forbrugerombudsmanden: Markedsføringsamtykke skal foreligge og må ikke fornys ved udsendelse af mails.

Usikkerheden om, hvorvidt der skal indhentes tilladelse fra modtagene på ny, pga de nye regler om GDPR, er nu slut.

Forbrugerombudsmanden anfører bl.a.:

  • Markedsføringsloven bestemmer, hvornår virksomheder må udsende elektronisk markedsføring.
  • Tilladelser (permissions) indhentet før lovens ikrafttræden, den 25. maj 2018 skal ikke fornys, hvis de allerede lever op til de gældende regler.
  • Hvis jeres tilladelser ikke lever op til kravene i markedsføringsloven, må I ikke sende en mail ud for at bede nyhedsbrevsmodtagerne forny deres samtykke.
  • Når tilladelser indhentes efter 25. maj 2018 skal man oplyse, at samtykket kan trækkes tilbage. Dette er nemlig en ny gyldighedsbetingelse!
  • Mail må udsendes med oplysning til jeres nyhedsbrevsmodtagere om, at deres samtykke kan trækkes tilbage, og om jeres nye persondatapolitik.
  • Man skal kunne dokumentere sine tilladelser indtil 2 år efter, at den sidste mail er sendt til en nyhedsbrevsmodtager, da strafansvaret først forældes efter 2 år. man skal altså opbevare dokumentation for, at der er givet samtykke i 2 år, når samtykket er trukket tilbage.
  • Husk også at opfylde jeres oplysningspligt efter GDPR, da et samtykke til markedsføring indebærer, at man behandler personoplysninger. Behandlingsgrundlaget efter GDPR kan være både ”interesseafvejningsreglen” og ”samtykke”.
  • Forbrugerombudsmanden og Datatilsynet vil snart udsende en vejledning, der indeholder eksempler på, hvordan en samtykketekst kan se ud, så den overholder kravene i markedsføringsloven og GDPR

Hvis du ønsker at høre nærmere eller har spørgsmål til GDPR, kan advokat Peder Agger hos Berg Advokater kontaktes.

Læs hele nyheden fra Forbrugerombudsmanden