På vegne af foreningen Flyvestation Skydstrups Naboer, og grundejerforeningerne Bjergvang og Møllebakken, har Berg Advokater indgivet et høringssvar vedr. udkast til lov om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup.

Herudover har Berg Advokater bistået 18 berørte borgere med at fremsende høringssvar til Forsvarsministeriet.

Du kan læse Berg Advokaters høringssvar her: Høringssvar

Berg Advokater har i mere end 6 måneder arbejdet tæt sammen med bestyrelsen i foreningen Flyvestations Skrydstrups Naboer. Samarbejdet har blandt andet udmøntet sig i adskillige juridiske indlæg og redegørelse, samt møde med Forsvarsministeren, deltagelse i 3 foretræder og overværelse af et samråd vedr. fremtiden for flyvestationens naboer.

Du kan besøge foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, hvor du også kan læse flere af Berg Advokaters juridiske redegørelse her: skpnabo.dk