Udvidet Inkasso er det advokat- og inkassoarbejde vil foretager os, hvis det ikke lykkes at inddrive gælden via BasisInkasso (lykkes i de fleste sager).

Hvis skyldner har gjort indsigelser over kravenes berettigelse eller størrelse, må man ikke fortsætte sagen som en inkassosag og skal anlægge en retssag.

Efter aftale med jer stævner vi skyldneren ved retten for at få dom og for at tvangsinddrive via fogedretten, hvis der debitor stadigvæk ikke betaler. Skyldner vil af retten blive pålagt at betale et beløb til jer til omkostningsdækning.

Konkurs kan dog også være en mulig løsning. Hvis der er udsigt til, at skyldner forsøger at unddrage sig betaling, og der derfor skal ske noget hurtigt i retssystemet, kan indgivelse af begæring om konkurs være løsningen. I det omfang der er aktiver i konkursboet, skal I ikke som konkursrekvirenter betale omkostningerne. Der skal dog stilles en sikkerhed af en vis størrelse, som fastsættes af skifteretsdommeren.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os