Autoriserede inkassoadvokater

Vi gør aktivt brug af trussel om registrering og foretager mange indberetninger dagligt. Mange skyldnere betaler allerede, når vi truer med indberetning fra RKI. Er en trussel ikke nok, betyder en registrering, at fremtidig kredit næsten er umulig, og alle bankkort, kreditkort , benzinkort m.v. lukkes. Det kan mærkes og er effektivt! Mange skyldnere betaler derfor deres gæld for at få slettet registreringen.
Man kan kun registreres i RKI, når man er 18 år eller derover.

RKI har et lukket og et åbent register.

For at kunne indberette i det lukkede register, skal der være fremsendt mindst 3 rykkere til skyldner samt gælden skal udgøre mindst kr. 200,00. Idet vores inkassobrev til skyldner tæller med som 1 rykker, er I kun forpligtet til at sende 2 rykkere til skyldner, forinden sagen overgives til os.

Registrering i RKI’s åbne register lader sig kun gøre, hvis skyldner anerkender gældens eksistens og størrelse i form af et indgået forlig, dom eller anden retlig afgørelse i sagen. Det åbne register er det, som er synligt for omverdenen.

Gælden kan registreres i det åbne register, hvis gælden overstiger kr. 1000,00, og i det lukkede register, hvis gælden står her i “venteposition” til det åbne register.

Ophør af registrering

Når man er blevet registreret i RKI, får man altid et brev fra Experian (RKI), der ligeledes angiver, hvordan man kan blive slettet fra registeret. For at blive slettet fra registeret, skal man naturligvis betale sin gæld. Der er dog en del danskere som er registreret for flere forhold.

Alt skal betales, før man slettes i RKI. En registrering i det åbne register kan alene stå i 5 år, hvorefter det slettes automatisk også selvom gælden ikke er betalt. Er man registreret i det lukkede register, vil registreringen blive slettet automatisk efter 2 år. Der kan kun registreres én gang pr. fordring.

Persondatabeskyttelse (GDPR)

Når man har adgang til RKI-registeret, er der tale om personfølsomme oplysninger. RKI er underlagt persondataloven, som tilsynsføres af Datatilsynet. Det er ikke tilladt at søge oplysninger for andre eller søge oplysninger om personer eller firmaer, som ikke indgår i et kreditforhold til den, der søger oplysninger i registeret.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os