F-35: Rådgivning og repræsentation

D. 9. juni 2016 indgik Folketingets partier en bred aftale om anskaffelsen af 27 F35-fly. Det var en aftale, som fik vidtrækkende konsekvenser for naboerne til Fighterwing Skrydstrup, som pludselig fik udsigt til en betydelig stigning i støjgener og et betydeligt fald i ejendomsværdi. I november 2019 vedtog Folketinget, at tilbyde ejendomsejere i hhv. gul og rød zone, en kompensation for de støjgener, som måtte opstå efter ankomsten af de nye F35-fly.

Kompensationsordningen afføder naturligvis mange spørgsmål. Hvem kan få hvad og hvor meget? Hvor skal vi henvende os med en ansøgning? Vil kompensationen få konsekvenser for mine offentlige ydelser? Berg Advokater står klar til at rådgive jer og finde svar på de spørgsmål I måtte have.

Berg Advokater har opnået et indgående kendskab til sagens detaljer, bl.a. på baggrund af flere møder med Forsvarsministeren på Christiansborg, og ikke mindst vores rådgivende samarbejde med Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer.

Vi opdaterer løbende siden med aktuelle nyheder, informationer og nyttige links.

Kontakt Berg Advokater i dag, for sikker og tryg vejledning.

Kompensationsordningens 3 dele

Kontant udbetaling

Ved den kontante udbetaling af en kompensation, skal den skadesramte sende en ansøgning til Ejendomsstyrelsen, som derefter kontrollerer om de stillede betingelser for kompensationen er opfyldt. Hvis Ejendomsstyrelsen godkender ansøgningen, beder de Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse om at udbetale kompensationen.
Spørgsmålet om kompensationens størrelse afhænger af om din ejendom ligger i gul eller rød zone.

Støjisolering

Vælger man støjisolering som kompensationsform, skal man sende en ansøgning til Ejendomsstyrelsen, som kontrollerer at de inkluderede betingelser er opfyldt. Derefter vil en støj-ekspert kontakte dig og udarbejde et forslag til støjisolering, som du kan bruge til at indhente tilbud fra 2-3 håndværkere. Det er derefter op til støjeksperten at vælge det endelige tilbud, og når først arbejdet står færdigt, vil du få udbetalt fakturabeløbet.

Opkøb af ejendom

Har du valgt opkøb af din ejendom, skal du sende en ansøgning til Ejendomsstyrelsen, som kontrollerer at betingelserne for opkøb er opfyldt. Derefter vil sagen blive overdraget til kommissarius, som varetager det videre forløb. En ekspropriationskommitte vil, under et møde på din ejendom, give dig et mundtligt tilbud.
I forbindelse med et statsligt opkøb, har du ret til repræsentation, så kontakt Berg Advokater i dag, hvis du mangler bistand i din ejendomssag.

Nyheder og aktuel information

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os