Vi rådgiver om tilrettelæggelse og gennemførelse af generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Ikke to overdragelser fra generation til generation er ens. Generationsskifte finder ikke kun sted i familieforhold, men også i relation til ledende medarbejdere eller i en kombination af begge dele.

Et generationsskifte er komplekst. Det skal vurderes, hvem der er bedst egnet til at overtage virksomheden, ligesom virksomhedens prissætning og vilkårene for overdragelsen er centrale forhold i et generationsskifte.

Vi assisterer i den forbindelse med at analysere, hvem der blandt flere mulige kandidater er bedst egnet til at overtage virksomheden.

Et godt gennemført generationsskifte kræver omhyggelig forberedelse – herunder tilpasning af virksomhedens kontrakter og udarbejdelse af interne aftaler.

Berg Advokater bistår som rådgiver og sparringspartner i hele processen, også hvis generationsskiftet skal tilrettelægges gennem oprettelse af detaljerede testamenter og familieoverenskomster.

I samarbejde med revisor yder vores advokater den totale rådgivning ved planlægning af et generationsskifte – blandt andet om

 • valg af juridisk virksomhedsform
 • overdragelse bør ske fuldt ud eller successivt
 • skatte- og afgiftsmæssige forhold
 • kontraktsret og forholdet til kunder og leverandører
 • finansiering af generationsskiftet
 • ejerens eventuelle testamente
 • ophørspension
  – samt mange andre forhold, der afhænger af den konkrete situation.

Vi bistår naturligvis også med virksomhedsoverdragelser, som sker til andre end familien og ledende medarbejdere.

Virksomhedsoverdragelse

Berg Advokater har specialiseret sig i rådgivning i forbindelse overdragelser af virksomheder

En virksomhedsoverdragelse er en stor beslutning, og der er mange forhold, som skal afklares, så det hele går rigtigt til. En fejl i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse kan for manges vedkommende ende med en lang og trættende retssag med et uvist udfald.

Derfor er det altid en god ide at sørge for erfaren og velfunderet rådgivning, når man indgår sådanne aftaler.

Hos Berg Advokater kan vi hjælpe med alt lige fra de basale spørgsmål til større due dilligence undersøgelser af virksomheder.

Vores arbejdsområder i forbindelse med virksomhedsoverdragelse omfatter blandt andet:

 • Ansættelsesret
 • Arbejdsret

Vi arbejder indenfor mange andre områder i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Kontakt os i dag, for en snak om dine behov og vores kompetencer.

 • Skatteret
 • Immaterielret
 • Kontraktret
 • Formueret

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os