Valg af virksomhedsform

Det er ikke altid let at vælge hvilken virksomhedsform, som er den rigtige ved opstart af virksomhed. Det er væsentligt at forholde sig til ens ønsker, behov og omkostninger ved de enkelte valgmuligheder.

Når man opstarter en virksomhed, har man flere valgmuligheder, hvoraf den mest enkle er at starte som enkeltmandsvirksomhed. Man kan dog også vælge at stifte et selskab, enten et aktieselskab eller et anpartsselskab.

Det kræver oftest ikke mere end et CVR-nummer for at starte sin personlige virksomhed, og mange virksomheder er netop startet i personligt regi. Der er dog en ulempe forbundet herved – ejeren hæfter ubegrænset for selskabets forpligtelser. På den positive side, har en personligt ejet virksomhed den store fordel, at et eventuelt underskud i opstartsperioden skattemæssigt kan modregnes i anden indtægt, f.eks. hos ægtefællen. Når virksomheden senere er kommet i god gænge, kan virksomheden omdannes til et aktie- eller anpartsselskab via en skattefri virksomhedsomdannelse

Det kan umiddelbart virke oplagt som iværksætter, at starte ud med et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. Der vil dog ofte være behov for en vis startkapital fra ejerne til dækning af etableringsudgifter, og i så fald giver det ikke mening med et indskud på kun 1 kr., da ejerne så i stedet skal komme med startkapitalen som lån.

Da selskabskapital og lån behandles forskelligt skattemæssigt, bør stifterne overveje de skattemæssige følger i den situation, hvor selskabet bliver en succes, men også i den situation, hvor selskabet efterfølgende må lukkes ned.

Skal ejerkredsen udvides, vil et Anpartsselskab (ApS) oftest være et bedre valg end et Interessentskab (I/S). Den mest karakteristiske egenskab ved et aktie- eller anpartsselskab er, at det er selskabet – og ikke dets ejere – der som en selvstændig juridisk person kan blive forpligtet overfor omverdenen. Et selskab hæfter således begrænset, nemlig med den formue, der er oparbejdet i selskabet.

Ejer man en eksisterende virksomhed personligt, er der mulighed for en såkaldt skattefri virksomhedsomdannelse. Dette giver en række fordele, blandt andet i form af en skatteudskydelse.

Det kan også være relevant at benytte sig af andre selskabsformer. Ved brug af f.eks. et partnerselskab kan opnås en begrænset hæftelse, kombineret med at et underskud skattemæssigt kan modregnes i anden indtægt. Øvrige selskabsformer kan være interessentskab, kommanditselskab eller S.M.B.A. selskab m.v.

Holdingstruktur

Det er også en god idé allerede fra starten af at overveje, om det er relevant med en holdingstruktur, dvs. en struktur, hvor driftsselskabet, som driver virksomhedens aktiviteter, ejes af et eller flere holdingselskaber. Det har den fordel, at salg af ejerandele i driftsselskabet kan ske skattefrit, ligesom udbytte kan udloddes til holdingselskabet uden skat, forudsat at holdingselskabet ejer minimum 10.

Flere ejere

Hvis I er flere, som går sammen om at etablere et selskab, eller en eller flere indtræder i et eksisterende selskab som medejere, bør der udarbejdes en aftale ejerne imellem i form af en ejeraftale. En sådan aftale regulerer bl.a. ejernes mulighed for indflydelse, udtræden, arbejdsforpligtelse mv. En ejeraftale skal tilpasses det enkelte selskab og dets ejere. Udarbejdelsen af ejeraftaler kan ikke på samme måde som selskabsdokumenterne standardiseres.

Kontakt Berg Advokaters erfarne team af advokater, som er klar til at hjælpe dig.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os