Berg Advokater yder specialistrådgivning inden for skatteområdet.

Vores klienter tæller alt fra større internationale virksomheder til enkelte privat personer.

Enhver skattesag kræver løbende stillingtagen til en række strategiske valg. Korrekt rådgivning om hvert enkelt af disse valg kan være helt afgørende for sagens endelige udfald.

Skattereglerne bliver til stadig mere og mere komplekse og omfattende, hvorfor skattemæssige udfordringer kræver specialistrådgivning i dag.

Vores ekspertise og erfaring omfatter de fleste områder inden for erhvervsskatteretten, herunder:

 • Selskabsbeskatning
 • Virksomhedsoverdragelser
 • Moms
 • Etablering eller ændring af selskabsstruktur
 • Person- og aktionærbeskatning
 • Kursgevinstbeskatning
 • Fondsbeskatning
 • Pensionsbeskatning
 • Ejendomsavancebeskatning
 • Dobbeltbeskatning
 • Skatteproces
Vi arbejder med dette område: