Lovgivningen om persondata har til formål at sikre den enkelte borgers privatliv mod unødig krænkelse.

Reglerne er komplekse, fordi de både indeholder en hel del teknisk lovgivning, der retter sig mod nødvendige sikkerhedskrav, og indeholder en række mere skønsprægede regler, der forudsætter en helt konkret bedømmelse af, i hvilket omfang det i det hele taget er nødvendigt at indhente, behandle, opbevare og videregive persondata, samt hvornår oplysningerne bør slettes, fordi de ikke længere er nødvendige til det formål, de oprindeligt blev indhentet til.

Optimalt skal virksomhedens dataansvarlige for hver enkelt oplysning konkret tage stilling til, om der er den fornødne reelle og berettigede interesse til at behandle og gemme persondata i forhold til den registreredes interesse i, at oplysningen ikke behandles og gemmes. Den dataansvarlige skal følge bedste tekniske standard i forhold til at sikre data mod risiko for misbrug. Den dataansvarlige kan ikke aftale med den registrerede, at det er OK med mindre sikkerhed.

Det er også en god idé at søge juridisk bistand til de persondataretlige spørgsmål, som med sikkerhed vil opstå ikke bare i den forberedende proces, men også efterfølgende i forbindelse med administrationen af reglerne i organisationen.

Berg Advokater kan tilbyde jer med følgende:

  • Et indgående indsigt i regelsættet om persondata og ved, hvor man som dataansvarlig typisk halter efter i forhold til at efterleve reglerne.
  • Sikre jer kompetent rådgivning fokuseret på de udfordringer, netop jeres organisationen står overfor.
  • Bistå med at få udarbejdet gode procedurer for håndtering af persondata på alle niveauer og gennem hele kæden af databehandlinger, så der er fuld compliance
  • Rådgive både om sikkerhedskrav, om hjemlen til at indhente, behandle, opbevare, videregive samt slette personoplysninger, om behørig opfyldelse af den registreredes rettigheder, samt om underretningspligten til Datatilsynet.
  • Rådgive om konkrete problemstillinger, og vi kan følge en sag til dørs ved Datatilsynet eller i sidste ende domstolene, hvis der opstår et sagsanlæg.
Vi arbejder med dette område: