Vi har hos Berg Advokater mange års erfaring i rådgivning af myndigheder og virksomheder indenfor miljøområdet, og vi rådgiver om alle aspekter af miljøretten.

Vi kender arbejdsgangene hos myndighederne og har et stort netværk indenfor de statslige og kommunale myndigheder, som vi kan aktivere efter behov.

Miljøspørgsmål og reguleringen heraf er et område, der i stigende grad er kommet i fokus, og som i større og større omfang får betydning i forbindelse med overdragelse af virksomheder eller fast ejendom samt i forbindelse med den daglige drift af en række produktions- og/eller risikovirksomheder.

Miljømæssige problemer kan ofte påføre den berørte virksomhed betragtelige omkostninger, dels direkte økonomiske omkostninger og dels omkostninger som følge af skade på virksomhedens omdømme eller omkostninger, som skyldes eventuelle sundhedsmæssige påvirkninger. Det er derfor helt naturligt, at virksomhederne i høj grad er opmærksomme på potentielle miljømæssige problemer.

Miljøret omfatter, men er ikke begrænset til følgende områder:

 • Havmiljø
 • Affald
 • VVM og miljøbeskyttelse
 • Spildevandsforhold og grundvandsbeskyttelse
 • Husdyrbrug
 • Miljøforvaltningsret
 • Planregulering
 • Vandforsyning, vandløb og vandplanlægning
 • Habitatvurderinger
 • Jordforurening, herunder basistilstandsrapporter
 • Natur- og habitatbeskyttelse, herunder habitatvurderinger og fredninger
 • Miljøvurderinger af både planer og programmer samt konkrete projekter (VVM)
 • Miljøgodkendelser

Miljøområdet er et retsområde, som ikke kun er i konstant udvikling, men som tillige er undergivet såvel EU-retlig regulering som national regulering. Berg Advokater besidder såvel den juridiske ekspertise som den praktiske erfaring, der skal til for at yde vore kunder kvalificeret rådgivning inden for dette område. Vi bistår både i rene miljøsager og i sager, hvor miljøretlige spørgsmål indgår i en handel af en virksomhed eller fast ejendom.

For grundejere er følgende miljøretlige forhold særligt relevante:

 • Miljøbeskyttelseslov, planlov og naturbeskyttelseslov
 • Nævnssager, kommissionssager og retssager om lokalplaner og kommuneplaner
 • Ekspropriation
 • Landzonetilladelser
 • Forbud og påbud
 • Lovliggørelse – retlig eller fysisk
 • Byggeretter
 • Beskyttelseslinjer
 • Jordforureningslov (kortlægning & påbud)
 • Hævd, naboret (bl.a. tålegrænse) og servitutter.

Vi prioriterer derfor altid at indgå i tæt samarbejde med vores kunders tekniske rådgivere, ligesom vi råder over et omfattende netværk af eksperter på området, således at såvel juridiske som tekniske aspekter kan blive korrekt og fyldestgørende belyst.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os
Vi arbejder med dette område: