Berg Advokater rådgiver alle virksomheder om spørgsmål inden for immaterialretten.. Vi rådgiver navnlig om reglerne for varemærker, domænenavne og ophavsret, men også indenfor design, patent og patentlicensaftaler.

Et Varemærke er kendetegnet for et produkt eller en ydelser , der udbydes, hvorfor ingen virksomhed kan tåle, at dets varemærke(r) benyttes af andre. Vi anbefaler derfor altid, at varemærker beskyttes mod misbrug ved registrering.

Vi har stor erfaring med at hjælpe med at foretage varemærkeundersøgelser og registrering af varemærker i Danmark, EU og resten af verden. Vi fører også sager vedrørende varemærker og domænenavne om registrering, krænkelse, ændring af varemærker, anvendt brug og ophævelse, m.v. ved de relevante myndigheder, herunder domstolene EU’s varemærkekontor samt Klagenævnet for Domænenavne (som behandler klager i forhold til DIFO og DK Hostmaster samt tredjemand)

Vi rådgiver og bistår også virksomheder ved konflikter om retten til domænenavne og virksomhedsnavne, herunder fører sager for Klagenævnet for Domænenavne og domstolene.

Berg Advokater har i øvrigt stor erfaring i at rådgive om markedsføring og krænkende markedsføring. Det være sig sager om tilsidesættelse af god markedsføringsskik, produktefterligning, og illoyal markedsføring.”

Vi arbejder med dette område: