Hvad er en erhvervsejendom?

En erhvervsejendom er typisk en ejendom, der benyttes til virksomhedens erhvervsformål, men det kan ligeledes være en ejendom, der blot er erhvervet til at opnå et økonomisk afkast af den investerede kapital i ejendommen, eks. udlejning af boliger, erhvervslejemål eller videresalg.

Vores advokater bistår i hele processen, bl.a. i forbindelse med forhandlinger mellem køber og sælger, juridisk due diligence, udfærdigelse af købsaftaler, udfærdigelse af samejekontrakter, berigtigelse og tinglysning, projektudvikling, nødlidende ejendomme, erhvervslejeretlige forhold, miljø og planforhold, konstaterede mangler m.v.

Erhverslejeret

Hos Berg Advokater har vi et indgående kendskab til lejelovgivningen, herunder både lejeloven, boligreguleringsloven og erhvervslejeloven. Et meget stort antal kontraktforhold er omfattet af lejelovgivningens regler, der ofte er ufravigelige. Hertil kommer, at lejeforhold indirekte ofte vil være afgørende for værdifastsættelsen af ejendomme med udlejede lokaliteter.

Vi rådgiver både større og mindre erhvervsudlejere/lejere samt administratorer af erhvervsejendomme i forbindelse med udlejning til beboelse og til andet end beboelse.

Vi tilbyder bl.a. at bistå med indgåelse og udarbejdelse af erhvervslejekontrakter og boliglejekontrakter, forhandlinger ved afståelse af lejemål, gennemførelse af lejeforhøjelse eller nedsættelse, udarbejdelse af drifts- og varmeregnskaber samt erstatningsopgørelse ved fraflytning.

Desuden rådgiver vi i forbindelse med erhvervelse og drift af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, samt om konfliktløsning og vilkårsændringer i forbindelse med lejekontrakter, ligesom vi gennemfører retssager inden for alle erhvervslejeretlige områder.

Berg Advokater kan således tilbyde en kombination af solid faglig viden om fast ejendom og fokusering på Deres behov for at sikre optimal rådgivning.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os