Entrepriseret

Berg Advokater rådgiver både private og almennyttige bygherrer, entreprenører, arkitekter, ingeniører, bygmestre og investorer. Rådgivningen omfatter blandt andet udarbejdelse og indgåelse af entrepriseaftaler.

Vi har stor erfaring i behandling af voldgiftssager om entrepriseretlige tvister ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed og retssager ved de ordinære domstole om entrepriseretlige tvister.

Udbudsret

I forhold til udbydere rådgiver vi omkring tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbud.

For de bydende – entreprenører m.v. – rådgiver vi i forbindelse med afgivelsen af tilbud, herunder i relation til forbehold overfor og fravigelser til udbudsmaterialet generelt.

Vi har erfaring i at føre sager ved Klagenævnet for Udbud og ved domstolene, når det vurderes, at den bydende uretmæssigt ikke har fået tildelt ordren, eller der i øvrigt er sket en overtrædelse af udbudsreglerne i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os