En mundtlig aftale er lige så bindende som en skriftlig aftale. Dette ”ordsprog” kender de fleste, og det er for det meste også sandt. Det praktiske problem ved en mundtlig aftale er, at det nærmest er umuligt at bevise dens eksistens og indhold. Formålet med en skriftlig aftale er derfor at kunne bevise, hvad der egentligt var aftalt.

Hos Berg Advokater har vi en lang og betydelig erfaring med rådgivning om, forhandling og udformning af alle former for skriftlige erhvervsaftaler.

Vi mødes, drøfter og afdækker ønsker og behov og bistår herefter i et samarbejde med at udforme aftalen. Vores mål er enkelhed og præcision. Hos os er det ikke formen og omfanget, men indholdet af aftalen, der tæller!

Eksempler på aftaler, som vi bistår med, er:

 • ejeraftaler
 • tidligere kaldet anpartshaveroverenskomster og aktionæroverenskomster
 • fuldmagtsaftaler
 • ansættelsesaftaler
 • funktionæraftaler
 • direktørkontrakter
 • fratrædelsesaftaler
 • ncitamentsaftaler
 • hemmeligholdelsesaftaler
 • non-disclosure agreements
 • konkurrenceklausuler og kundeklausuler
 • aftaler med eller vedrørende kunder
 • for eksempel virksomhedens almindelige handelsbetingelser
 • forretningsbetingelser
 • forhandleraftaler
 • agentaftaler
 • kommisionsaftaler
 • kommisionsaftaler
 • konsignationsaftaler
 • konsulentaftaler
 • franchiseaftaler
 • samarbejdsaftaler
 • joint venture aftaler
 • it-aftaler i bred forstand
 • licensaftaler
 • hostingaftaler
 • implementeringsaftaler
 • teknologiaftaler
 • facility managementaftaler
 • vedligeholdelsesaftaler
 • driftsaftaler
 • outsourcingaftaler
 • købsaftaler og salgsaftaler i bred forstand
 • entrepriseaftaler
 • erhvervslejeaftaler
 • forpagtningsaftaler
 • projektaftaler
 • partneringaftaler
 • finansieringsaftaler
 • leasingaftaler
 • kautionsaftaler
 • factoringaftaler
 • låneaftaler
 • kreditaftaler
 • gældsbreve
 • pantebreve
 • forligsaftaler
 • procesaftaler
 • voldgiftsklausuler
 • værnetingsaftaler
 • og mange flere.