Fordel ved at købe på tvangsauktion

Du kan gøre en rigtig god handel ved at købe bolig på tvangsauktion. Købsprisen er ofte lavere, fordi ejendommen skal sælges på tvangsauktionen, uanset størrelsen på de bud, der gives.

Risikomomenter – ”købt som beset!”

  • Der er heller ingen fortrydelsesret eller mulighed for at indsætte advokatforbehold i købsaftalen.
  • Ingen tilstandsrapport eller ejerskifteforsikring
  • Sælger hæfter ikke for mangler ved ejendommen.
  • Svært at regne den endelige pris ud ved et bud.

Hjælp og sikkerhed

  • Få rådgivning af en byggesagkyndig. Ejendommen fremvises typisk kun én gang. Det er derfor en god idé at tage en byggesagkyndig med til fremvisningen, så du kan få et kvalificeret billede af boligens stand.
  • Udgifter ud over dit bud. Du skal også være opmærksom på, at det bud, du afgiver på auktionen, ikke er det eneste beløb, du faktisk skal betale. Hertil kommer en auktionsafgift og et såkaldt størstebeløb, der omfatter evt. restancer på ejendomskatter, afgifter og rekvirentsalær mv. Ydermere skal pantebreve måske indfries til overkurs.
  • Hav finansieringen på plads. Byder du højest ved auktionen, skal du straks stille sikkerhed, ligesom der er faste regler for, hvornår du i øvrigt opfylder dit bud. Derfor skal du være helt sikker på, at du har den nødvendige finansiering helt på plads med banken, inden du byder på auktionen.
  • Tag din advokat med til tvangsauktionen. I forbindelse med auktionen kan der dukke nye informationer op om ejendommen, som kræver en juridisk forståelse, ligesom det hele forløber meget hurtigt. Det er vigtigt at have en advokat med, der kan fortælle, hvad de nye oplysninger betyder og hvordan du skal forholde dig hertil.

Hos Berg Advokater har vi stor erfaring med køb på tvangsauktion. Vi hjælper dig før, under og efter tvangsauktionen. Vi gennemgår med dig alle vigtige juridiske problemer, som kan udledes af salgsopstillingen – fx forhold omring lejeforhold, forurening, servitutter, byggeansøgninger, m.v.

Herudover kan vi som advokater sikre, at du har den rette sikkerhedsstillelse og sørge for indeståelse i forbindelse med sikkerhedsstillelse, som er en speciel ting, der skal gøres i forbindelse med køb af ejendom på tvangsauktion.

Højeste bud

Hvis du er højstbydende på en ejendom solgt på tvangsauktion, er der en lang række forhold, der skal på plads, inden du bliver registreret som ejer af ejendommen.

Du skal betale alle de kreditorer, hvis krav er med i størstebeløbet, dvs. at du skal betale rekvirentadvokatens salær og de omkostninger, han har lagt ud for i forbindelse med auktionen. Du skal også betale ejendomsskat- og forsikringsrestancerne, ligesom du skal betale de pant- og udlægshavere, hvis krav opnår dækning på auktionen.

Der skal indhentes en samtykkeerklæring fra kreditorerne, hvor de samtykker til, at de har fået deres penge i forbindelse med auktionen. Du kan først få sikkerhedsstillelsen tilbage, når alle de kreditorer, som er blevet dækket på auktionen har bekræftet, at de har fået deres penge.
Herpå skal fogedretten udstede auktionsskødet, som skal tinglyses, så du får registreret, at du er den nye ejer af ejendommen. Ved videresalg udarbejdes et transportskøde. – Alt dette er vi hos Berg Advokater eksperter i at hjælpe med.

Ring og få en snak eller book et uforpligtende kaffemøde, og lad os sammen finde en løsning på din udfordring

Kontakt os